2,5% bezrobocia w Krakowie

Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie fot. Krzysztof Kalinowski/LoveKraków.pl

Urzędy pracy opublikowały informację na temat bezrobocia w pierwszym kwartale tego roku. W Małopolsce bez pracy pozostawało zaledwie 4,8% osób.

Pod koniec kwartału w powiatowych urzędach pracy zarejestrowanych było 71 091 bezrobotnych (ponad 12 tys. osób mniej niż na koniec analogicznego okresu roku 2017, co oznacza spadek bezrobocia rok do roku prawie o 15%).  Z kolei w stosunku do poprzednich trzech miesięcy bezrobocie zmniejszyło się o 12% (9 308 osób).

Województwo małopolskie znajduje się na trzeciej pozycji w Polsce pod względem stopy bezrobocia, za województwami: wielkopolskim (3,3%) i śląskim (4,5%). Na koniec czerwca stopa bezrobocia w Małopolsce wyniosła 4,8%.

2,5 % bezrobocia w Krakowie

Zróżnicowanie stopy bezrobocia w powiatach jest ponad czterokrotne: od 2,5% w Krakowie do 10,9% w powiecie dąbrowskim. Poza Krakowem stopa bezrobocia niższa od wojewódzkiej występuje w powiatach: myślenickim (2,8%), mieście Nowy Sącz (3,2%), suskim (4,3%), krakowskim (4,3%) i bocheńskim (4,5%).

W przedziale między stopą wojewódzką a ogólnopolską znalazły się powiaty: wielicki (4,8%), miechowski (5%), wadowicki (5,2%), oświęcimski (5,3%), miasto Tarnów (5,4%), brzeski (5,4%) i gorlicki (5,4%).

 


Powyżej średniej ogólnopolskiej mamy do czynienia w powiatach: nowotarskim (5,9%), proszowickim (6,7%), tarnowskim (6,8%), olkuskim (7,3%), limanowskim (7,5%), nowosądeckim (7,9%), chrzanowskim (8%), tatrzańskim (9,8%) oraz dąbrowskim (10,9%).
Spośród osób bezrobotnych zarejestrowanych w II kwartale 1 097 zostało zwolnionych z przyczyn leżących po stronie pracodawcy (przed rokiem było to 1 616 osób).  Z kolei 17 937 osób wyrejestrowanych z PUP podjęło pracę.

 

comments powered by Disqus

Najnowsze wiadomości

Wczytaj więcej

Mieszkanie

Biurowce i galerie

Korporacje

Praca

Przedsiębiorczość

Start-up