50 mln złotych od ZUS-u dla firm

fot. Krzysztof Kalinowski/LoveKraków.pl

Zakład Ubezpieczeń Społecznych ogłosił konkurs dla przedsiębiorców. Właściciel tych firm, które do niego się zgłoszą, mogą liczyć  na dofinansowanie sięgające 90% na projekty poprawiające warunki pracy. Kwoty dofinansowania wahają się od 10 do 500 tys. złotych

– Celem konkursu jest wybór projektów, które dotyczyć będą poprawy bezpieczeństwa i higieny pracy, zmniejszenia zagrożenia wypadkami przy pracy lub chorobami zawodowymi oraz zredukowania niekorzystnego oddziaływania czynników ryzyka – informuje Bożena Bielawska, p.o. regionalnego rzecznika prasowego ZUS w Małopolsce. Zakład finansuje projekty o charakterze doradczym, inwestycyjnym lub mieszanym.

– Poziom dofinansowania zależy od wartości projektu oraz liczby zatrudnionych pracowników. Przedsiębiorcy, którzy ubezpieczają do 9 osób, mogą uzyskać nawet do 90% szacowanej wartości projektu. Firmy, zatrudniające od 10 do 49 osób, mogą liczyć na 80% takiego dofinansowania – mówi Bielawska. W sumie ZUS ma do zainwestowania 50 mln złotych.

Reguły

W konkursie mogą wziąć udział przedsiębiorcy, którzy nie zalegają z opłacaniem składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne oraz mają opłacone podatki. Ponadto nie znajdują się w stanie likwidacji, nie prowadzone jest wobec nich postępowanie upadłościowe. Nie ubiegali się o dofinansowanie przed upływem trzech lat od dnia wypłaty przez ZUS całości ostatniego dofinansowania.

Wnioski można składać od 16 lipca do 23 sierpnia. Zostaną wybrane te projekty, które zmniejszą zagrożenie wypadkami przy pracy lub chorobami zawodowymi. Firmy mogą zdobyć dofinansowanie na działania zmniejszające nadmierny hałas, promieniowanie, zapylenie w miejscu pracy czy też na sprzęt, który ograniczy obciążenie układu mięśniowo-szkieletowego pracowników.

Jak informuje ZUS, rozpatrzenie wniosku jest dwuetapowe. W pierwszym etapie złożone wnioski zakład sprawdzi pod kątem formalnym – czy są kompletne i poprawne. Następnie dokumenty trafią do ekspertów Centralnego Instytutu Ochrony Pracy, którzy odpowiadają za merytoryczną ocenę projektów.

Regulamin konkursu i wzory dokumentów są na www.zus.pl. Dodatkowe pytania można kierować pod adres: konkurs@zus.pl

comments powered by Disqus

Najnowsze wiadomości

Wczytaj więcej

Mieszkanie

Biurowce i galerie

Korporacje

Praca

Przedsiębiorczość

Start-up