Bezrobocie spada

fot. Krzysztof Kalinowski/LoveKraków.pl

12 tys. wolnych miejsc pracy w całym województwie, wzrost przeciętnego zatrudnienia w Krakowie o 1,7 proc., a przeciętnej płacy w Polsce o 7,3 proc. Główny Urząd Statystyczny w Krakowie podsumował IV kwartał 2018 roku.

Ostatnie trzy miesiące ubiegłego roku okazały się dobrym czasem dla osób poszukujących pracy. Mimo że nie jest to okres prac sezonowych, o pracę nie było trudno. W samym grudniu Grodzki Urząd Pracy dysponował o 56,1 proc. większą niż rok wcześniej liczbą wolnych miejsc pracy. Co więcej, przeciętna płaca w Krakowie zwiększyła się o 7,4 proc.

Kraków

Stopa bezrobocia, mimo że najniższa wśród powiatów oraz miast na prawach powiatu w województwie małopolskim, spadła o 0,3 p. proc. do poziomu 2,4 proc. W całym województwie spadek wyniósł 0,6 p. proc.

O 1,7 proc. zwiększyło się przeciętne zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw, w których pracuje powyżej 9 osób. Jest to wartość obliczona analogicznie do tego samego okresu w roku ubiegłym, czyli 2017, w którym odnotowano dodatkowy wzrost o 3,7 proc. Natomiast spadek przeciętnego zatrudnienia odnotowano w sekcji handlu oraz naprawy pojazdów samochodowych o 2,9 proc., a w obsłudze rynku nieruchomości o 1,6 proc.

Według danych Polskiej Klasyfikacji Działalności najwięcej zatrudnionych było m.in. w handlu, naprawie pojazdów samochodów oraz przetwórstwie przemysłowym. Ponadto zatrudnieni w sektorze przedsiębiorstw w samym Krakowie stanowili 43,8 proc. wszystkich zatrudnionych w tym samym sektorze w województwie.

W grudniu Grodzki Urząd Pracy odnotował 11,5 tys. zarejestrowanych bezrobotnych, co stanowi wynik niższy o 1,5 tys. niż rok wcześniej.

Małopolska w czołówce

Województwo uplasowało się na 14 miejscu spośród wszystkich województw, pod względem liczby wolnych miejsc pracy. W IV kwartale 2018 roku, a więc od października do grudnia, w Małopolsce było ich 12 tys.

Tylko w grudniu zarejestrowanych bezrobotnych odnotowano 71,5 tys. osób, podczas gdy ofert pracy zaledwie 5773. W tej liczbie znajdują się nowo zarejestrowani bezrobotni, których w końcówce roku było aż 9268. W raporcie GUS czytamy, że spośród ponad 70 tys. niepracujących wyrejestrowano ponad 8 tys. osób, w tym prawie 5 tys. z tytułu podjęcia pracy.

Nadchodzą zmiany

Choć niepracujących w województwie w grudniu ubiegłego roku było ponad 70 tys., warto pamiętać, że Kraków plasował się wówczas w czołówce małopolskich powiatów z najniższym bezrobociem rejestrowanym. Jednakże, jak zapewniał w styczniowej rozmowie Mirosław Furmanek z Wojewódzkiego Urzędu Statystycznego, te tendencje w miarę upływu czasu, a więc kolejnych miesięcy, będą się zmieniać. – Bezrobocie ma charakter cykliczny ze względu na sezonowość. Jest to zjawisko powszechne – tłumaczył Furmanek.

Według prognoz WUS w Krakowie zmiany będą zachodzić od marca bieżącego roku. Rozpoczną się wtedy prace sezonowe, nadejdzie czas remontów, a więc skorzysta na tym branża budowlano-remontowa, a także – na co zwrócił szczególną uwagę Mirosław Furmanek, turystyka, która jest niezwykle istotnym elementem w naszym regionie i przynosi milionowe korzyści miastu.

comments powered by Disqus

Najnowsze wiadomości

Wczytaj więcej

Mieszkanie

Biurowce i galerie

Korporacje

Praca

Przedsiębiorczość

Start-up