Branża kreatywna i innowacyjna może liczyć na wsparcie

startKRKup fot. Krzysztof Kalinowski/LoveKraków.pl

Firmy z branży kreatywnej i innowacyjnej stanowią coraz większy odsetek firm w Polsce. Nowe technologie przyczyniają się też do napędzania gospodarki. Aby jeszcze mocniej wesprzeć lokalną przedsiębiorczość utworzony został Krakowski Program Wspierania Przedsiębiorczości i Rozwoju Gospodarczego Miasta na lata 2016-2020.  Program ma na celu tworzenie ogólnych warunków sprzyjających rozwojowi sektora małych i średnich przedsiębiorstw, w tym startupów.

Pierwszy program wspierania rozwoju przedsiębiorczości wśród małych i średnich firm w Krakowie został przyjęty już w 2001 roku. Poruszał on zagadnienia związane z polityką przestrzenną, podatkową, działalnością informacyjno-szkoleniową czy promocją. Przyjęcie i realizacja uchwały w istotny sposób przyczyniły się do racjonalizowania i intensyfikacji działań wspierających małą i średnią przedsiębiorczość w Krakowie.

Kolejny projekt mający na celu wspomóc przedsiębiorców w Krakowie został przyjęty w 2006 roku i opracowany zgodnie z zapisami Strategii Rozwoju Krakowa. Był on konieczny ze względu na nowe okoliczności, w jakich znalazła się Polska.

– Opracowanie niniejszego programu było odpowiedzią na nową sytuację społeczno-gospodarczą Krakowa, regionu małopolskiego i Polski, związaną głównie z wstąpieniem naszego kraju do Unii Europejskiej i związanymi z tym nowymi regulacjami prawnymi oraz szerszymi możliwościami pozyskiwania funduszy europejskich na rozwój lokalny – wspomina Elżbieta Koterba, Zastępca Prezydenta Miasta Krakowa ds. Rozwoju Miasta.

Kto może liczyć na wsparcie?

Obecny program jest kierowany do przedsiębiorców w Krakowie, osób chcących założyć własną działalność gospodarczą, do startupów, organizacji pozarządowych czy wszelkiego rodzaju organizacji gospodarczych. Projekt zakłada trzy główne cele operacyjne: współprace nauki, biznesu i samorządu na rzecz rozwoju Krakowa, stworzenie nowoczesnych systemów kształcenia dostosowanych do dynamicznie zmieniającej się gospodarki i rynku pracy oraz wspieranie innowacyjnych przedsiębiorstw.

Założono, że docelowo zrealizowanych ma być 45 zadań w ramach pięciu priorytetów: promocja działań związanych ze wspieraniem przedsiębiorczości, wspieranie młodych przedsiębiorców, informacja i doradztwo, współpraca ze szkolnictwem - promocja postaw przedsiębiorczych wśród młodzieży i społeczności akademickiej i wsparcie dla istniejących przedsiębiorstw.

Jak mówi Elżbieta Koterba, przygotowywanie nowej wersji programu było reakcją na zmieniające się otoczenie gospodarcze. Dodaje też, że  firmy z branży kreatywnej i innowacyjnej będą stanowiły coraz większy odsetek przedsiębiorstw w gospodarce narodowej i w efekcie będą kreowały jej wzrost.

– Uwzględnienie startupów w programie było więc naturalnym rozszerzeniem obszaru, który obejmują jego działania. Startupy jak i animatorzy krakowskiego środowiska startupowego byli obecni podczas opracowywania programu, mając możliwość dostosowania jego niektórych zapisów do ich potrzeb – tłumaczy.

Jakich efektów spodziewa się miasto?

– Mamy nadzieję, że działania podejmowane w ramach Krakowskiego Programu pomogą lokalnym przedsiębiorcom w podjęciu decyzji o założeniu i prowadzeniu własnej działalności gospodarczej, a przedsiębiorcom którzy taką działalność prowadzą ułatwią funkcjonowanie. W przyszłości mamy nadzieję, że istnienie programów wspierających przedsiębiorczość nie będzie konieczne, gdyż przepisy i warunki prowadzenia biznesu będą na tyle sprzyjające, że stosowanie  tego typu instrumentów okaże się zbędne – mówi prezydent Koterba.

comments powered by Disqus

Najnowsze wiadomości

Wczytaj więcej

Mieszkanie

Biurowce i galerie

Korporacje

Praca

Przedsiębiorczość

Start-up