Nowe centrum badawcze Uniwersytetu Rolniczego. Połączenie nauki z przemysłem

fot. Krzysztof Kalinowski/LoveKraków.pl
W środę, 21 marca, prezydent wydał decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach dla Centrum Innowacji oraz Badań Prozdrowotnej i Bezpiecznej Żywności. Inwestycja zakłada powstanie bazy naukowo-technologicznej przy ul. Balickiej. Wniosek w tej sprawie złożyły władze Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.

Studenci będą pracować nad innowacyjnymi produktami

Centrum Innowacji oraz Badań Prozdrowotnej i Bezpiecznej Żywności jest kontynuacją dotychczasowych działań uczelni. W ramach poprzednich projektów powstało m.in. Małopolskie Centrum Monitoringu Żywności. Badania prowadzone w nowym budynku mają zapewnić kompleksowe podejście do zagadnienia produkcji żywności: począwszy od analizy surowców, przez projektowanie i wytworzenie nowego produktu opartych o rośliny dawno zapomniane, aż po wprowadzenie nowych technik zagospodarowania odpadów z możliwością odzyskania energii. W skrócie: zaplecze nowego centrum umożliwi prace badawczo-rozwojowe oraz badania zlecane i zamawiane, realizowane dla przemysłu, szczególnie małych i średnich przedsiębiorstw.

Realizacja projektu w dalszej perspektywie zwiększy także kompetencje studentów i zwiększy ich konkurencyjność na rynku pracy – mówi Izabella Majewska, rzecznik prasowy Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie. – Studenci będą mogli opracowywać innowacyjne produkty, a także poprzez maksymalne wykorzystanie związków aktywnych z surowców roślinnych oraz zwierzęcych, wpływać na rozwój wielu gałęzi przemysłu przetwórstwa rolno-spożywczego. A zarazem za sprawą zmniejszenia ilości wytwarzanych odpadów, rozwiązywać problemy związane z ochroną środowiska i ekologią. Powstanie centrum pozwoli więc na rozszerzenie dotychczasowej współpracy nauki z przemysłem.

Pracownie gastronomiczne, linie piekarsko-ciastkarskie i minibrowar

W skład Centrum wchodzić będą laboratoria, pilotażowo-demonstracyjne linie technologiczne do badań związanych z przetwarzaniem i przechowywaniem surowców roślinnych i zwierzęcych oraz infrastruktura umożliwiająca szeroką analizę i ocenę jakości uzyskanych produktów spożywczych.

Budynek będzie podzielony na dwie funkcjonalne strefy. Pierwsza zostanie przeznaczona do prowadzenia działalności gospodarczej – w tej strefie znajdą się laboratoria, które będę świadczyć odpłatne badania na rzecz przedsiębiorców, w tym m.in. laboratorium bezpieczeństwa mikrobiologicznego, laboratorium technologii przetwarzania odpadów, przetwórstwo mięsa, linie piekarsko-ciastkarskie, minibrowar, pracownia sensoryczna, laboratorium mikrobiologiczne i analityczne. Kolejna zakłada prowadzenie działalności niegospodarczej. W tym miejscu pojawią się m.in. przetwórstwo mleka, linia do produkcji soków, napojów i win, bioreaktory, pracownie gastronomiczne czy laboratoria do sortowania.

Według zapewnień Majewskiej do każdego z pomieszczeń zaplanowany został zakup specjalistycznego wyposażenia. Koszt inwestycji został oszacowany na ponad 70 mln zł włącznie z gruntem, którego właścicielem jest Uniwersytet Rolniczy.
Uczelnia będzie ubiegać się o dofinansowanie w ramach konkursów na rozwój infrastruktury badawczej sektora nauki.

– W ramach przedmiotowego konkursu wsparciem objęte zostaną przedsięwzięcia dotyczące budowy lub modernizacji infrastruktury badawczej – podkreśla Majewska. W ramach działania wsparcie mogą uzyskać przedsięwzięcia służące między innymi działalności gospodarczej i niegospodarczej, przy czym udział tej pierwszej musi wynosić co najmniej trzydzieści procent kosztów projektu.

comments powered by Disqus

Najnowsze wiadomości

Wczytaj więcej

Mieszkanie

Biurowce i galerie

Korporacje

Praca

Przedsiębiorczość

Start-up