Chcą bliższej współpracy naukowców i przedsiębiorców

Piotr Dardziński fot. Krzysztof Kalinowski/LoveKraków.pl

– Innowacje to nie tylko kwestia wsparcia, ale także szeroko rozumianych warunków do rozwoju przedsiębiorczości. Celem naszego rządu jest właśnie stworzenie takich warunków poprzez wdrożenie Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju – mówił w czasie wizyty w Krakowie Piotr Dardziński, podsekretarz stanu w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Wiceminister zaprezentował też kolejne ułatwienie dla świata nauki i przedsiębiorców.

W czasie drugiej edycji Open Eyes Economy Summit Piotr Dardziński zwracał uwagę na to, że coraz częściej mówiąc o ekonomiimyślimy o dobrze wspólnym. Odniósł się również do zmian, które czekają na uczelnie wyższe i przedsiębiorców. – Zmieniamy cały krajobraz innowacyjności. Nasze flagowe projekty to dwie ustawy o innowacyjności, z których jedna weszła w życie 1 stycznia 2017 roku i przez zespół pracodawców została uznana za najlepszą ustawę w zakresie podatkowym – zachwalał.

Doktoraty ze wsparciem

Nie wystarczy już, aby uczelnie zajmowały się jedynie nauką i działalnością badawczą. Wiceminister zapewniał, że resort postawi przede wszystkim na odpowiedzialność społeczną i gospodarczą szkół wyższych. – Realizacja tej misji będzie miała wpływ na ewaluację uczelni, ta zmiana powinna więc otworzyć uczelnie na współpracę z przedsiębiorcami – oceniał Dardziński.

Przedstawiciel ministerstwa zwracał też uwagę na sukces doktoratów wdrożeniowych, które funkcjonują od początku trwającego roku akademickiego. Nowa forma daje możliwość kształcenia doktorantów we współpracy z zatrudniającymi ich przedsiębiorstwami.

Początkowo zakładano udział 60 doktorantów i dążenie do liczby 500. Miłym zaskoczeniem było to, że uczelniom udało się zrekrutować aż 374 takie osoby. –  To oznacza, że w polskiej gospodarce dzieje się coś nowego. Zaczynamy działać szybko i co najważniejsze, zaczynamy działać wspólnie – zapewniał.

Niższe podatki

Profity ze współpracy z nauką czekają za to na przedsiębiorstwa. Aktywni mogą liczyć na niższe podatki. – Ulga wzrasta z 30 do 100%, a w przypadku centrów badawczo-rozwojowych do 150%. Podnosimy ulgę, ale rozszerzamy katalog kosztów kwalifikowanych – zapewniał.

comments powered by Disqus

Najnowsze wiadomości

Wczytaj więcej

Mieszkanie

Biurowce i galerie

Korporacje

Praca

Przedsiębiorczość

Start-up