Covid przyspiesza digitalizację firm

Rozwój technologii cyfrowych wymusza na przedsiębiorstwach wprowadzanie nowych systemów produkcyjnych, automatyzację działań i procesów, czy zastosowanie sztucznej inteligencji – nieprzystosowanie się do tych nowych warunków może spowodować brak konkurencyjności, a w konsekwencji wykluczenie firm z rynku. Pandemia covid-19 tylko przyspiesza te zmiany.

Krakowski Park Technologiczny (KPT) aktywnie angażuje się w kształtowanie polityki wsparcia w zakresie digitalizacji przedsiębiorstw zarówno na arenie regionalnej, jak i międzynarodowej. We wrześniu 2020 roku KPT zorganizował konferencję online inaugurującą projekt CEUP 2030, którego celem jest zjednoczenie i wypracowanie wspólnego ekosystemu wsparcia przedsiębiorstw stojących przed wyzwaniami zmian technologicznych z regionu Europy Środkowej.

Projekt CEUP 2030, finansowany ze środków programu Interreg Europa Środkowa, łączy przedstawicieli biznesu, nauki, ekspertów od nowych technologii, ale również administrację publiczną, bez wsparcia której zbudowanie sprawnie funkcjonującego ekosystemu nie będzie możliwe. Konferencje organizowane w ramach projektu pozwalają lepiej zrozumieć technologie, które nas otaczają, co powinno przyczynić się do prowadzenia skuteczniejszej polityki wsparcia przedsiębiorstw przez decydentów.

– W Małopolsce współpracujemy ściśle z Urzędem Marszałkowskim, a uczestnicy wrześniowych i listopadowych warsztatów „Policy Learning Labs” opracowali wspólnie szereg wniosków i rekomendacji, które zostały ujęte w oficjalnym procesie konsultacji nowej Regionalnej Strategii Innowacji dla województwa małopolskiego – mówi Aleksandra Gabriel, koordynatorka projektu CEUP 2030.

Edukacja osób odpowiedzialnych za politykę dotyczącą badań, technologii i innowacji podnosi kompetencje, wiedzę oraz wyposaża ich w umiejętność przewidywania trendów technologicznych. W konsekwencji umożliwia to decydentom podejmowanie lepszych decyzji politycznych oraz budowanie długoterminowych strategii wsparcia technologicznego przedsiębiorstw. Osoby odpowiedzialne za podejmowanie takich decyzji w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Małopolskiego wzięły już udział w szkoleniu z nowych technologii, zorganizowanym przez KPT.

Warsztaty Policy Learning Lab z przedstawicielami Urzędu Marszałkowskiego odbyły się we wrześniu i listopadzie ubiegłego roku. Podczas spotkania dyskutowano m.in. o inteligentnych systemach produkcji, automatyce i robotyce, inteligentnych materiałach i sztucznej inteligencji. Warsztaty pozwoliły na stworzenie zestawu pomysłów na bardziej skuteczne wsparcie rozwoju technologii cyfrowych.

– Mimo że na realizację projektu mocno rzutuje trwająca pandemia, która uniemożliwia spotkania fizyczne, widzimy już teraz pozytywne rezultaty, co potwierdza zasadność realizowania takich działań – dodaje Aleksandra Gabriel.

Poza Krakowskim Parkiem Technologicznym do projektu włączyły się firmy i instytucje z takich krajów jak Austria, Niemcy, Włochy, Słowenia, Włochy, Węgry czy Chorwacja.

Jeszcze więcej wsparcia dla firm

CEUP 2030 to nie jedyny projekt wsparcia przedsiębiorstw w zakresie transformacji cyfrowej i technologicznej. Od 2019 roku trwa realizacja projektu S3HubsinCE, również finansowanego w ramach programu Interreg Europa Środkowa, który służy stworzeniu wspólnej transnarodowej wizji i ram wspierających cyfrową transformację europejskich przedsiębiorców w oparciu o centra innowacji cyfrowych (DIH). Każdy z dziesięciu partnerów projektu stworzył już w swoim regionie własny DIH.

DIH-y oferują firmom w regionie dostęp do najnowszej wiedzy, doświadczenia i technologii, umożliwiających przetestowanie i implementację nowych produktów, procesów, czy nawet modelu biznesowego. DIH-y wspomagają również przedsiębiorców w dostępie do finansowania przedsięwzięć dla transformacji cyfrowej.

Partnerzy projektu S3HubsinCE zaplanowali kilkadziesiąt różnych form działań jak webinary, wizyty studyjne online, szkolenia z oceny dojrzałości cyfrowej przedsiębiorstw, wspólne projekty i inicjatywy. Działania te cieszą się dużym zainteresowaniem zwłaszcza w obecnej sytuacji gospodarczej, gdy duża liczba podmiotów ucierpiała w związku z epidemią covid-19.

W listopadzie 2020 roku odbyła się międzynarodowa konferencja podsumowująca pierwszą połowę trwania projektu S3HubsinCE. W spotkaniu uczestniczyli reprezentanci środowiska biznesowego, administracji oraz nauki, podczas którego dyskutowano z decydentami krajów Europy Środkowej m.in. w kontekście pozyskiwania środków finansowych na rozwój innowacji. Spotkanie cieszyło się bardzo dużym zainteresowaniem. Jego organizatorem był włoski partner KPT, specjalizujący się w zagadnieniach związanych głównie ze sztuczną inteligencją.

Kraków też ma swój własny DIH

Centrum innowacji cyfrowych pozwalające testować firmom nowe rozwiązania technologiczne i cyfrowe powstało również w Krakowie dzięki inicjatywie Krakowskiego Parku Technologicznego, firmie Astor oraz T-Mobile. Swój udział w powstaniu centrum miały również uczelnie – Akademia Górniczo-Hutnicza, Politechnika Krakowska, czy eksperci z BIM Klaster i Instytutu Kościuszki.

W październiku 2020 roku odbyło się oficjalne otwarcie krakowskiego DIH-u, showroomu Fabryki Przyszłości hub4industry. Centrum demonstruje kluczowe obszary nowoczesnego przedsiębiorstwa produkcyjnego: inteligentną robotyzację, niezawodną sieć bezprzewodową (5G), inteligentną analitykę, elastyczną logistykę i cyberbezpieczeństwo w przemyśle.

– Miejsce to zostało stworzone z myślą o wszystkich przedstawicielach firm produkcyjnych, którzy planują wprowadzić do swoich fabryk elementy nowoczesnej produkcji (tzw. Przemysłu 4.0) i chcą zobaczyć te rozwiązania w praktyce – komunikują przedstawiciele  showroomu Fabryki Przyszłości hub4industry.comments powered by Disqus