Cztery razy więcej bezrobotnych cudzoziemców

fot. pexels.com

W czerwcu na krakowskim rynku pracy pojawiło się 20 proc. więcej osób bezrobotnych względem maja. Na koniec drugiego kwartału odnotowano też cztery razy więcej bezrobotnych cudzoziemców w Krakowie.

Jak wynika z najnowszego opracowania Grodzkiego Urzędu Pracy, stopa bezrobocia w Krakowie wyniosła w czerwcu 2,6 proc. Wskaźnik bezrobocia w stolicy Małopolski nieustannie spada, bowiem w styczniu wyniósł on 2,9 proc., a rok temu 3,2 proc.

Mimo ogólnej poprawy sytuacji na lokalnym rynku pracy, to w czerwcu wystąpił nagły przyrost osób bezrobotnych w Krakowie. Od stycznia do maja liczba osób bezrobotnych wahała się od ok. 1100 do 1200, podczas gdy w czerwcu skoczyła z 1191 do 1524. Może to być związane ze zwolnieniami grupowymi, jakie zgłoszono do urzędu pracy w czerwcu. Dwa zakłady pracy zgłosiły zwolnienia łącznie 275 osób.

Bezrobotni cudzoziemcy

W pierwszym półroczu tego roku urząd pracy odnotował, że sukcesywnie rosła liczba bezrobotnych cudzoziemców. W styczniu liczba ta wynosiła 162, w marcu – 204, podczas gdy w czerwcu było to już 856 osób, co stanowiło 6,4 proc. ogółu bezrobotnych.

– Wydarzenia z ostatnich miesięcy powodują, że nie możemy nie zauważyć napływu uchodźców z Ukrainy do Polski. Spora część obywateli Ukrainy zamieszkała w Krakowie i rozpoczęła poszukiwanie pracy na terenie naszego miasta. Od 1 marca pozyskaliśmy prawie 3000 wolnych miejsc pracy (głównie w usługach, produkcji, gastronomii i handlu), na które przedsiębiorcy zadeklarowali chęć zatrudnienia obywateli Ukrainy – mówi Waldemar Jakubas, wicedyrektor Grodzkiego Urzędu Pracy w Krakowie.

W pierwszej połowie roku do Grodzkiego Urzędu Pracy przedsiębiorcy zgłosili o połowę mniej Ukraińców do pracy w porównaniu do 2021 i 2020 roku (2020 – 26,7 tys.; 2021 – 28,5 tys.; 2022 – 12,3 tys.).

– Agresja Rosji na Ukrainę ma wpływ na sytuację sporej części pracodawców, tak w Krakowie, jak i w całym kraju. Dopuszczone w drodze specustawy mocno odformalizowane zatrudnianie obywateli Ukrainy ma swoje odbicie także w statystykach. O ile w I kwartale wpisano do ewidencji 12434 oświadczenia o powierzeniu pracy cudzoziemcowi, to w II kwartale zarejestrowano już tylko 6684 oświadczenia, czyli o prawie 46,2 proc. mniej – czytamy w raporcie urzędu.

Ukraińcy nadal dominują, jeśli chodzi o najliczniejszą pracującą grupę cudzoziemców w mieście – w pierwszej połowie roku stanowili 65 proc. Zwiększył się jednak udział innych grup, w tym obywateli Gruzji – 16 proc. (8 proc. w 2021 roku) oraz Białorusi – 13 proc. (4 proc. w 2021 roku).

comments powered by Disqus