Tysiące e-składek wpłynęły do oddziałów ZUS na terenie Małopolski

Jeden przelew składkowy zamiast trzech, a nawet  czterech stał się faktem. Tym samym ponad 173 tysiące przedsiębiorców z powiatu krakowskiego musi być gotowych na zmiany w sposobie opłacania składek. Wraz z Nowym Rokiem korzystają oni z indywidualnego numeru konta bankowego, który pozwoli im jednym przelewem zapłacić wszystkie składki równocześnie.

Wraz z dniem 1 stycznia 2018 r. przedsiębiorcy unikają konieczności opłacania składek na trzy lub cztery (wraz ze składką na Fundusz Emerytur Pomostowych) różne rachunki. Teraz każdy płatnik ma do dyspozycji swój indywidualny numer rachunku składkowego, na który wpłaca składki równocześnie, bez podziału na poszczególne fundusze.

Przelewy nie muszą być, tak jak dotychczas, dodatkowo opisywane identyfikatorem płatnika (np. NIP) oraz wskazaniem, za który miesiąc jest opłata. Indywidualny numer rachunku składkowego pozwala zidentyfikować każdy przelew. Natomiast ZUS każdy przelew zaksięguje na poszczególne fundusze: Fundusz Ubezpieczeń Społecznych, Fundusz Zdrowia, Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych oraz FEP.Natychmiastowe księgowanie

Pierwsze wpłaty na indywidualne numery rachunków składkowych wpłynęły już we wtorek, 2 stycznia przed godz. 8.00. Wpłat na swoje indywidualne numery rachunków dokonało ponad 34 tys. płatników składek z całej Polski w tym 3343 z Małopolski. W samym oddziale ZUS w Krakowie jednym przelewem opłaty dokonało 1886 przedsiębiorców. Co ważne, wszystkie zostały natychmiast zaksięgowane.

– Aby opłacić składki, wystarczy wypełnić jeden zwykły przelew – mówi Beata Sieczkowska Kierownik Referatu Obsługi Płatników Składek i Ubezpieczonych w krakowskim oddziale ZUS. – Dzięki temu, że płatnicy mają swój numer rachunku składkowego, wpłaty od razu zaksięgujemy na ich kontach. Jest sprawniej i szybciej.

Warto pamiętać, iż po wprowadzeniu indywidualnych numerów rachunków składkowych bieżące wpłaty są w pierwszej kolejności księgowane na najstarsze zaległości. Dla osób prowadzących działalność gospodarczą, które podlegają dobrowolnemu ubezpieczeniu chorobowemu, może to oznaczać utratę prawa do zasiłku chorobowego, opiekuńczego lub macierzyńskiego. Ważne, że każdy może w takiej sytuacji złożyć wniosek o wyrażenie zgody na opłacenie składki po terminie.

comments powered by Disqus

Najnowsze wiadomości

Wczytaj więcej

Mieszkanie

Biurowce i galerie

Korporacje

Praca

Przedsiębiorczość

Start-up