Dobre praktyki w Kraków Airport. Forum Odpowiedzialnego Biznesu podsumowuje

Centrum Edukacji Lotniczej w Kraków Airport fot. Kraków Airport

Krakowskie lotnisko znalazło się w gronie dziewięciu małopolskich przedsiębiorstw, których praktyki zostały ujęte w 16. edycji raportu Forum Odpowiedzialnego Biznesu „Odpowiedzialny biznes w Polsce. Dobre praktyki”. W raporcie opisano 11 praktyk Kraków Airport: pięć długoletnich działań, prezentowanych w poprzednich edycjach raportu i sześć projektów zainicjowanych przez lotnisko w ubiegłym roku.

Opisana w 16. edycji Raportu aktywność Kraków Airport w zakresie społecznej odpowiedzialności i zrównoważonego rozwoju została podzielona na pięć obszarów: zaangażowanie społeczne i rozwój społeczności lokalnej, praktyki z zakresu pracy, zagadnienia konsumenckie, ład organizacyjny i po raz pierwszy środowisko. Łącznie w tegorocznym raporcie znalazło się 1190 dobrych praktyk realizowanych przez 177 firm z całej Polski.

Budowa nowej drogi konsultowana z mieszkańcami

Szczególną uwagę w kontekście działań krakowskiego lotniska zwrócono na „Raport Zrównoważonego Rozwoju Kraków Airport za rok 2016”. Dokument przedstawia podstawy zarządzania spółką, osiągnięte wyniki, plany na przyszłość i najważniejsze działania z zakresu społecznej odpowiedzialności w kontekście strategii biznesowej. Kraków Airport, jako pierwszy regionalny port w kraju, opublikował tego typu raport.

W kontekście ładu organizacyjnego zwrócono uwagę również na spotkania informacyjne dla mieszkańców, które dotyczyły przyjęcia planu inwestycyjnego lotniska do 2023 roku, którego najważniejszym elementem jest budowa nowej drogi startowej. W ubiegłym roku odbył się cykl dwudziestu otwartych spotkań informacyjnych dla mieszkańców ośmiu sołectw położonych najbliżej lotniska.

Przypominamy, że nowa droga startowa zastąpi dotychczas użytkowaną, co oznacza, że na krakowskim lotnisku będzie funkcjonowała tylko jedna droga. Kraków Airport bierze pod uwagę dwa warianty: północny, będący najkorzysteniejszym dla środowiska, który stanowi nieznaczną modyfikacją obecnej drogi startowej i zakłada minimalne odchylenie względem jej przebiegu, a także wariant centralny, alternatywny.

Ponadto w raporcie pojawiła się wzmianka na temat konkursu grantowego „Wspieramy Sąsiadów”, dzięki któremu w ubiegłym roku dofinansowano 132 lokalne inicjatywy z terenu gmin sąsiadujących z Kraków Airport.

Aplikacja mobilna i pętle indukcyjne dla niesłyszących

W raporcie zostały opisane również inwestycje, zrealizowane na terenie krakowskiego lotniska. W październiku 2017 roku otworzono m.in. Centrum Edukacji Lotniczej Kraków Airport. Zadaniem centrum jest przybliżenie wiedzy z zakresu lotnictwa za sprawą organizacji specjalistycznych zajęć, szkoleń, warsztatów, kursów e-learningowych.

Do dyspozycji pasażerów oddano również aplikację mobilną, która pomaga pasażerom w pozyskiwaniu informacji z terminalu, a także informuje o zmianie statusu lotu i wolnych miejscach parkingowych na parkingu lotniska. W ubiegłym roku w punktach informacji lotniskowej pojawiły się również pętle indukcyjne dla pasażerów niesłyszących lub którzy mają problemy ze słuchem. Jej działanie oparte jest na przekazywaniu informacji bezpośrednio do aparatu słuchowego pasażera.

Jak wynika z raportu, Kraków Aiport zainwestowało również w nowoczesne i ekologiczne rozwiązania. Według stategii  w obszarze ochrony środowiska na lata 2016-2018, krakowskie lotnisko zastosowało rozwiązania energooszczędne na etapie nowych inwestycji. Wśród najwazniejszych działań w tym zakresie był zakup sześciu hybrydowych samochodów, które minimalizują negatywne oddziaływanie na środowisko naturalne, m.in. niższą emisję gazów cieplarnianych oraz hałasu.

comments powered by Disqus

Najnowsze wiadomości

Wczytaj więcej

Mieszkanie

Biurowce i galerie

Korporacje

Praca

Przedsiębiorczość

Start-up