Dr Cichy dyrektorem Polskiego Wydawnictwa Muzycznego

Dr Daniel Cichy fot. Bartosz Siedlik/PWM

Muzykolog z Uniwersytetu Jagiellońskiego, doktor Daniel Cichy został nominowany przez ministra Piotra Glińskiego na dyrektora Polskiego Wydawnictwa Muzycznego (PWM). Nominowany od maja ubiegłego roku był zastępcą dyrektora PWM, a od stycznia 2013 roku redaktorem naczelnym Wydawnictwa.

Jak informuje uczelnia, dr Daniel Cichy jest absolwentem muzykologii na Uniwersytecie Jagiellońskim i Uniwersytecie Ruprechta-Karola w Heidelbergu. W lutym 2013 roku obronił rozprawę doktorską Witold Szalonek. Monografia życia i twórczości napisaną pod opieką prof. Alicji Jastrzębskiej. Przez wiele lat związany był z Instytutem Muzyki Uniwersytetu Śląskiego. Aktualnie jest pracownikiem naukowym w Instytucie Muzykologii UJ.

– Do jego kręgu zainteresowań należy współczesna twórczość kompozytorska, rozpatrywana w kontekście historii muzyki, estetyki, postaw filozoficznych oraz muzyka operowa ujmowana w perspektywie historycznej, socjologicznej i teatrologicznej – informuje strona UJ-tu.

Dr Chichy jest laureatem Ray E. & Ruth A. Robinson Musicology Award (2005), stypendystą Deutscher Musikrat i Ernst-von-Siemens-Musikstiftung (2004/2005), tygodnika "Polityka" (2007) i Fundacji na rzecz Nauki Polskiej (2009, 2010). W 2009 roku nakładem oficyny Musica Iagellonica ukazała się jego książka "Internationale Ferienkurse für Neue Musik w Darmstadcie. Dzieje, rola i znaczenie w myśli teoretycznej, praktyce kompozytorskiej i życiu muzycznym drugiej połowy XX wieku".

Doktor oprócz działalności naukowej, prowadzi czynną działalność jako krytyk i publicysta muzyczny. Współpracuje z "Tygodnikiem Powszechnym", "Ruchem Muzycznym", a także Polskim Radiem.

comments powered by Disqus

Najnowsze wiadomości

Wczytaj więcej

Mieszkanie

Biurowce i galerie

Korporacje

Praca

Przedsiębiorczość

Start-up