Firmy z Małopolski mają długi na 7 mln złotych

fot. pixabay.com

Niewypłacalne spółki z województwa małopolskiego w drugim kwartale tego roku były winne wierzycielom blisko 7 mln złotych. Większość z nich przechodzi restrukturyzację*.

Jak wynika z analiz Krajowego Rejestru Długów Biura Informacji Gospodarczej w całym kraju w pierwszej połowie tego roku 208 firm ogłosiło upadłość, a w przypadku 2160 wszczęte zostało postepowanie restrukturyzacyjne. Patrząc na kwartały, ten drugi był lepszy dla polskich przedsiębiorców – zmniejszyła się liczba upadłości, a także zmalała łącza kwota zadłużenia z 70 do 64 mln złotych.

Bankruci

60 proc. bankrutujących firm była wpisana do KRD w dniu ogłoszenia upadłości. Wśród nich 14 proc. stanowiły jednoosobowe działalności gospodarcze, a 86 proc. spółki prawa handlowego. Jednoosobowe firmy mają do oddania aż 7 mln zł a spółki 5,5 mln zł.

– Z kolei firm, które ogłosiły restrukturyzację w II kwartale 2023 r., 38 proc. było wpisanych do KRD w dniu ogłoszenia restrukturyzacji. W tym wypadku aż 65 proc. stanowiły jednoosobowe działalności gospodarcze, a 35 proc. spółki prawa handlowego. Łącznie nie opłaciły one zobowiązań finansowych na kwotę ponad 51,2 mln zł. Z tego większość, bo 28,6 mln zł również należała do JDG-ów – informuje KRDBIK.

– Co prawda liczba wierzycieli bankrutujących firm zmalała w ujęciu kwartał do kwartału, ale zwiększyła się liczba wierzycieli, których dłużnicy rozpoczęli proces restrukturyzacji. Mówimy o setkach firm w Polsce, które mogłyby uniknąć współpracy z dłużnikiem i trudnych do odzyskania należności, gdyby sprawdzały i monitorowały jego kondycję finansową. Co czwarta nierzetelna firma widniała w bazie danych KRD już na dwa lata przed ogłoszeniem upadłości. Na trzy miesiące przed upadłością była już tam wpisana ponad połowa firm. Prawdopodobieństwo, że jako przedsiębiorcy trafimy na niewypłacalnego kontrahenta jest więc ogromne – wyjaśnia Katarzyna Starostka, ekspertka Rzetelnej Firmy.

Jak wypada Małopolska?

Najwięcej firm zbankrutowało na Śląsku – 14 podmiotów, które mają do oddania 7 mln złotych. Małopolska znalazła się na trzecim miejscu z warmińsko-mazurskim i pięcioma firmami zadłużonymi na prawie 770 tys. złotych.

Jeśli chodzi o zadłużone przedsiębiorstwa (jest ich 1,1 tys.), które rozpoczęły restrukturyzację, Małopolska zajmuje drugie miejsce ze 143 takimi podmiotami. Na pierwszym miejscu jest Mazowszem. W Krajowym Rejestrze Długów łączna suma należności sięga 6,1 mln złotych dla 28 dłużników.

W całym kraju takie przedsiębiorstwa pozostawiły po sobie 3,5 tys. nieuregulowanych zobowiązań finansowych na łączną kwotę 51 mln złotych. Spośród przedsiębiorstw, które w II kwartale 2023 r. rozpoczęły restrukturyzację, w najgorszej sytuacji są firmy budowlane z 10 mln zł nieopłaconych zobowiązań. Następnie przemysł z 9,2 mln zł, i handel z 8 mln złotych zobowiązań.

– Wśród wierzycieli największą kwotę do odzyskania mają firmy z branży finansowo-ubezpieczeniowej – aż 14,5 mln zł, zaraz po nich są firmy handlowe (ponad 10 mln zł). Na końcu wśród najbardziej poszkodowanych są przedsiębiorcy z sektora nauki i techniki – te firmy czekają na zwrot ponad 6 mln złotych, informuje KRDBIK.

***

*Restrukturyzacja firmy jest umocowanym w prawie narzędziem służącym do uniknięcia ogłoszenia upadłości, poprzez umożliwienie zawarcia układu z wierzycielami. Decyzję o przeprowadzeniu restrukturyzacji na wniosek przedsiębiorstwa podejmuje sąd.