Jak otrzymać 2000 zł świadczenia postojowego na umowie o dzieło i zlecenie?

fot. krzysztof Kalinowski/LoveKraków.pl

W ramach tarczy antykryzysowej osoby pracujące na umowach cywilnoprawnych mogą ubiegać się o jednorazowe świadczenie postojowe w wysokości 2080 zł.

Osoby, które wykonują pracę w oparciu o umowę o dzieło, zlecenie, umowę agencyjną czy też inną umowę o świadczeniu usług, nie zostały pozostawione same sobie w czasach kryzysu gospodarczego wywołanego koronawirusem.

Jeżeli chcesz otrzymać świadczenie postojowe w wysokości 2080 zł, to musisz powiadomić o tym swojego zleceniodawcę, bo to on będzie składał wniosek, który zadecyduje o przyznaniu ci powyższej kwoty przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

Wyjątkiem są osoby, które z tytułu wszystkich zawartych umów cywilnoprawnych w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku, osiągnęły wynagrodzenie niższe niż połowa minimalnego wynagrodzenia, czyli 1299,99 zł i mniej. W tym wypadku takim osobom przysługuje świadczenie, które jest sumą wynagrodzeń wszystkich umów z tego poprzedniego miesiąca. Jeśli więc zawarliśmy w marcu cztery umowy, każda o wartości 200 zł, to po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku złożonego w kwietniu, możemy liczyć na 800 zł.

Wniosek (RSP-C) może być złożony do ZUS w terminie najpóźniej trzech miesięcy od miesiąca, w którym zniesiono stan epidemii w kraju. Dokument można złożyć elektronicznie, na poczcie czy też osobiście, wrzucając go do specjalnych skrzynek w placówkach ZUS.

Warunki otrzymania świadczenia

Warunkiem otrzymania świadczenia jest faktyczny przestój w prowadzeniu działalności gospodarczej zleceniodawcy, przez co i twoja umowa nie może dojść do skutku, bądź jej wykonanie jest ograniczone. Poza tym umowa musiała być zawarta przed pierwszym lutego.

Kolejnym warunkiem uprawniającym do otrzymania świadczenia jest przychód, który z tytułu wszystkich umów cywilnoprawnych nie może przekroczyć trzykrotności przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia, które obecnie wynosi 15595,74 zł.

Ponadto nie można podlegać innym ubezpieczeniom społecznym, niż tym wynikającym z umowy cywilnoprawnej. Oznacza to, że jeśli pracujesz na umowie cywilnoprawnej i umowie o pracę jednocześnie, to nie kwalifikujesz się już do otrzymania świadczenia.

O świadczenie postojowe mogą się ubiegać wszystkie osoby, które legalnie przebywają na terytorium Rzeczypospolitej.

Kto konkretnie może otrzymać świadczenie?

Na przykład kelner pracujący w jednej z lokalnych kawiarni, któremu wynagrodzenie z tytułu umowy zlecenie uległo zmniejszeniu w wyniku zamknięcia lokalu czy też ograniczonej liczby klientów, co jego zleceniodawca musi potwierdzić we wniosku składanym do ZUS.

Podobnie jest w przypadku osób, które sprzątają biura na podstawie umowy zlecenia, i które to obecnie nie mogą wykonywać swoich obowiązków, ponieważ biurowce są zamknięte.

Innym przykładem jest recepcjonistka pracująca na siłowni w oparciu o umowę zlecenie czy reżyser filmowy na umowie o dzieło, w których to przypadkach nastąpiło ograniczenie działalności.


comments powered by Disqus

Najnowsze wiadomości

Wczytaj więcej

Mieszkanie

Biurowce i galerie

Korporacje

Praca

Przedsiębiorczość

Start-up