Jaki dla rynku pracy będzie rok 2017?

fot. Krzysztof Kalinowski/LoveKraków.pl

Sytuacja na małopolskim rynku pracy poprawia się. Stopa bezrobocia w województwie wynosi 6,6%, w samym Krakowie 3,7%. Pomaga rosnący poziom PKB, który przekłada się na korzystne zmiany na rynku pracy. Według szacunków Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, do końca roku poziom bezrobocia w całym kraju może spaść nawet o 1,2% w porównaniu z rokiem ubiegłym.

Chociaż dystans pomiędzy Polską a czołowymi krajami Unii Europejskiej jest widoczny, to stopniowo ulega zmniejszeniu. Rosnące PKB powoduje, że sytuacja na polskim rynku pracy – choć nadal nie jest idealna, to biorąc pod uwagę główne wskaźniki jest coraz lepiej. Zdaniem Magdaleny Kłosińskiej, rzeczniczki Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, Polska w najbardziej widoczny sposób nadrobiła dystans w zakresie bezrobocia, ale nie tylko.

– Poprawiły się również współczynnik aktywności zawodowej i wskaźnik zatrudnienia. Do spadku bezrobocia przyczyniły się też rosnąca liczba ofert pracy, jakimi dysponują urzędy pracy oraz wzrost liczby aktywizowanych bezrobotnych – wylicza Magdalena Kłosińska.

Przez ostatnie dziewięć miesięcy liczba ofert pracy zgłoszonych przez pracodawców do urzędów pracy wyniosła 1 176,9 tysięcy. W analogicznym okresie rok temu, ofert pracy było mniej aż o 17,5%. Symptomem poprawy sytuacji na rynku pracy jest również fakt wzrostu liczby wolnych miejsc pracy niesubsydiowanej o 23,4% do poziomu 809,1 tys. ofert.

Korzystne zmiany

Resort cały czas wdraża też inicjatywy kierowane do bezrobotnych, którym na rynku pracy wiedzie się szczególnie trudno. Przykładem takich działań  jest wprowadzenie ustawą z dnia 25 września 2015 r. o zmianie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, kolejnego instrumentu rynku pracy mającego stanowić zachętę do zatrudnienia osób młodych.

Instrument ten umożliwia refundowanie pracodawcy lub przedsiębiorcy przez okres 12 miesięcy części kosztów poniesionych na wynagrodzenia i składki na ubezpieczenia społeczne. Są one skierowane do bezrobotnych do 30. roku życia, z jednoczesnym obowiązkiem zatrudniania skierowanych osób w pełnym wymiarze czasu pracy przez okres, za który dokonywana jest refundacja, oraz przez okres 12 miesięcy po jej zakończeniu. Przewiduje się, że instrument ten zagwarantuje w okresie 3 lat dofinansowanie zatrudnienia ok. 100 tys. młodych bezrobotnych.

– Niezależnie od powyższego, należy zauważyć, że resort rodziny i pracy rozpoczął pracę nad przygotowaniem zmian ustawowych dotyczących funkcjonowania publicznych służb zatrudnienia. W ramach prac przygotowawczych jednym z podstawowych tematów będzie organizacja urzędów pracy w taki sposób, aby ich działania były adekwatne do współczesnych, szybko zmieniających się wymagań rynku pracy przy zachowaniu zasady powszechnego dostępu dla osób bezrobotnych do świadczonych przez urzędy usług – dodaje Magdalena Kłosińska.

Zdaniem przedstawicielki resortu, dalsze zmiany na rynku pracy będą miały korzystny wpływ na sytuację wielu Polaków. Wskaźnik bezrobocia końcem roku może być niższy niż 8,5% wobec 9,7% w końcu 2015 r.

– W kolejnym roku z uwagi na stosunkowo niską wartość tego wskaźnika, dynamika zmian może być nieco słabsza. W założeniach do ustawy budżetowej na 2017 r. założono spadek wskaźnika bezrobocia w końcu roku do 8,0% – wyjaśnia Kłosińska.

comments powered by Disqus

Najnowsze wiadomości

Wczytaj więcej

Mieszkanie

Biurowce i galerie

Korporacje

Praca

Przedsiębiorczość

Start-up