Jakość czy cena?

MARR 5 października organizuje konferencję dotyczącą nowego Prawa zamówień publicznych. LoveKraków.pl jest patronem medialnym wydarzenia.

Od stycznia 2021 roku wejdzie w życie nowe Prawo zamówień publicznych – największe przedsięwzięcie legislacyjne ostatnich miesięcy. Wprowadzi nowe standardy i szereg zmian w dotychczasowych procedurach. Wszystko po to, aby uprościć realizację zamówień publicznych i zwiększyć ich atrakcyjność wśród przedsiębiorców.

Jak pokazują statystyki obecny rynek zamówień publicznych nie cieszy się dużym zainteresowaniem firm wykonawczych. W 2019 roku średnia liczba ofert składanych podczas jednego postępowania w zamówieniach o wartości poniżej progów unijnych wyniosła zaledwie 2,42. Z powodu braku konkurencyjnych ofert, zamawiający często stali przed koniecznością akceptacji warunków wykonawców, nie zawsze idących w parze z jakością usług.

Tę sytuację ma zmienić nowe Prawo zamówień publicznych. Mniej formalności, pełna elektronizacja, większa elastyczność postępowań poniżej progów unijnych, możliwość negocjowania umów - to tylko część zmian, które mają ułatwić udzielanie zamówień. Celem nowych regulacji jest zwiększenie przystępności procedur dla małych i średnich przedsiębiorców, którzy dotychczas mieli niewielkie szanse konkurowania z dużymi firmami.

Uczestników rynku zamówień publicznych czeka również diametralna zmiana optyki stosowanych dotychczas rozwiązań. Zamówienia mają dążyć do maksymalnej jakości, a nie jak dotychczas - najniższej ceny.

Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego zaprasza do udziału w konferencji „Rewolucja czy ewolucja? Nowe Prawo Zamówień Publicznych”. To doskonała okazja, aby zapoznać się z konkretnymi zmianami, które wprowadzi nowa Ustawa zamówień publicznych. Konferencja już 5 października w Krakowie. Można w niej uczestniczyć także w formie online. Szczegółowe informacje i rejestracja: www.marr.pl/pzp/

W wydarzeniu uczestniczyć będzie Pan Hubert Nowak – Prezes Urzędu Zamówień Publicznych, eksperci w dziedzinie zamówień publicznych, radcy prawni. Omówione zostaną nowe tryby udzielania zamówień publicznych i kryteria oceny ofert w świetle nowej Ustawy; kluczowe zmiany w umowach PZP ze szczególnym uwzględnieniem obowiązkowej waloryzacji wynagrodzenia wykonawców. Przedstawione będą także najważniejsze kwestie dotyczące elektronizacji zamówień publicznych na gruncie nowej Ustawy.

Podczas panelu dyskusyjnego uczestnicy będą mieli okazję do zapoznania się z konkretnymi rozwiązaniami stosowanymi przez podmioty udzielające zamówień na wysokobudżetowe inwestycje infrastrukturalne. Do rozmowy zaproszeni zostali przedstawiciele Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. oraz Międzynarodowego Portu Lotniczego im. Jana Pawła II Kraków – Balice.

comments powered by Disqus