Kary za handel w niedziele. Dominują „środki oddziaływania wychowawczego”

fot. Krzysztof Kalinowski/LoveKraków.pl

Od momentu wejścia w życie ustawy o ograniczeniu handlu w niedziele, Państwa Inspekcja Pracy przeprowadziła w województwie 630 kontroli. W nieco ponad 10% sprawdzanych sklepów zakaz handlu został złamany. Inspektorzy jednak najczęściej upominali przedsiębiorców.

Od marca 2018 roku ponad 600-krotnie pracownicy PIP przeprowadzili kontrole w niedziele, które powinny być wolne od handlu. Z informacji uzyskanych do inspekcji wynika, że w 70 przypadkach doszło, zdaniem sprawdzających, do naruszenia prawa.

– W związku ze stwierdzonymi nieprawidłowościami inspektorzy pracy nałożyli 34 mandaty karne na kwotę 38,2 tys. złotych, skierowali 18 wniosków o ukaranie do sądu oraz zastosowali 45 środków oddziaływania wychowawczego – mówi Anna Majerek z Okręgowego Inspektoratu Pracy w Krakowie. W 2019 roku do tej pory odbyło się osiem kontroli, które zakończyły się trzema upomnieniami.

Niewiedza

– Stwierdzone naruszenia wynikały głównie z niewiedzy lub błędnej interpretacji zawartych w ustawie przepisów dotyczących wyjątków od zakazu handlu i wykonywania innych czynności związanych z handlem. Należy podkreślić fakt, że w Małopolsce zakazu nie naruszała żadna z wielkich sieci handlowych – podkreśla Majerek.

PIP nie ograniczało się jedynie do karania. – Podczas prowadzonych kontroli inspektorzy prowadzili działania informacyjne i prewencyjne dotyczące przede wszystkim legalności zatrudnienia i czasu pracy w placówkach handlowych – dodaje przedstawicielka inspekcji pracy.

comments powered by Disqus

Najnowsze wiadomości

Wczytaj więcej

Mieszkanie

Biurowce i galerie

Korporacje

Praca

Przedsiębiorczość

Start-up