Lokalne innowacje i technologie. Konferencja OpenLivingLab Days 2017

Krakowski Park Technologiczny wraz z partnerami zapraszają na konferencję OpenLivingLab Days, która odbędzie się w dniach 29 sierpnia – 1 września w Krakowie.

OpenLivingLab Days to konferencja organizowana przez European Network of Living Labs (ENoLL), międzynarodową organizację zrzeszającą firmy i instytucje stosujące metodologię living lab w procesach tworzenia oraz weryfikacji produktów i usług w obszarze innowacji technologicznych.

Living lab jest platformą dla testowania produktów i usług w warunkach, w których rzeczywiście są używane, tj. w przestrzeni tkanki miejskiej obejmującej ulice, place, parki, pojazdy komunikacji zbiorowej itp., szczególnie w zakresie smart city. W modelu living lab każdy staje się współtwórcą, a nie tylko odbiorcą końcowego rozwiązania.

Konferencja OpenLivingLab Days obejmie prezentację prac badawczych, panele dyskusyjne, sesje interaktywne, wizyty studyjne oraz warsztaty w obszarach zdrowia publicznego, inteligentnych miast, projektowania usług, środowiska i polityki living lab – wszystko w duchu koncepcji otwartej innowacji, zachęcając do współpracy oraz promując lokalne innowacyjne rozwiązania technologiczne.

Jednym z ważniejszych punktów programów będą także spotkania z władzami miasta i regionu, ceremonia przyjęcia nowych członków reprezentujących środowiska naukowe i biznesowe z całego świata oraz uroczysta kolacja w Kopalni Soli w Wieliczce połączona z wręczeniem nagrody za Best Living Lab Project 2016.

Konferencja OpenLivingLabDays zgromadzi ponad 250 uczestników reprezentujących instytucje naukowe, ośrodki badawczo-rozwojowe, firmy oraz przedstawicieli samorządów lokalnych tworzących stowarzyszenie ENoLL. Uczestnikami konferencji będą przedstawiciele takich krajów, jak Niemcy, Austria, Francja, Szwajcaria, Finlandia, Szwecja, Belgia, a także goście z Australii, Brazylii, Kolumbii, Chin, Meksyku, Kanady oraz Stanów Zjednoczonych. Podczas wydarzenia zaprezentowane zostaną najlepsze światowe praktyki w zakresie stosowania metodologii living lab w kreowaniu przewag konkurencyjnych ośrodków naukowo-badawczych.

Partnerami strategicznymi konferencji OpenLivingLab Days 2017 są Urząd Miasta Krakowa i Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego. Wydarzenie jest organizowane także we współpracy z Uniwersytetem Jagiellońskim, a konferencja została objęta honorowym patronatem Akademii Górniczo- Hutniczej, Politechniki Krakowskiej oraz Uniwersytetu Ekonomicznego.

 

Konferencja OpenLivingLab Days 2017 w Krakowie

29 sierpnia – 1 września 2017

Lokalizacja: Kampus 600-lecia Odnowienia Uniwersytetu Jagiellońskiego,

ul. Gronostajowa 7

Krakowski Park Technologiczny, ul. Podole 60

Zapraszamy na stronę wydarzenia i do rejestracji: https://openlivinglabdays.com/

 

Konferencja prowadzona jest w języku angielskim.

W 2014 roku Krakowski Park Technologiczny wraz z Urzędem Miasta Krakowa i Urzędem Marszałkowskim Województwa Małopolskiego rozpoczęli współpracę z European Network of Living Labs w ramach projektu ,,SMART_KOM. Kraków w sieci inteligentnych miast”.
W 2015 roku Krakow Living Lab, jako wspólne przedsięwzięcie Krakowskiego Parku Technologicznego oraz Urzędu Miasta Krakowa, otrzymał akredytację ENOLL, stając się jednym z dwóch certyfikowanych ośrodków living lab w Polsce.

 

Więcej informacji o European Network of Living Labs:

http://enoll.org/

Więcej informacji o Krakow Living Lab:

http://www.kpt.krakow.pl/park-technologiczny/livinglab/

comments powered by Disqus

Najnowsze wiadomości

Wczytaj więcej

Mieszkanie

Biurowce i galerie

Korporacje

Praca

Przedsiębiorczość

Start-up