Kraków atrakcyjny dla pracowników z zagranicy?

fot. Krzysztof Kalinowski/LoveKraków.pl

Zwiększa się liczba obcokrajowców, którzy przyjeżdżają do naszego kraju z nadzieją na lepsze życie i wyższe zarobki. Celem ich emigracji bardzo często jest południe kraju z Krakowem na czele.

Obecnie w całym kraju legalnie pracuje i prowadzi działalność gospodarczą 583 tys. obcokrajowców. Według grudniowych rejestrów Zakładu Ubezpieczeń Społecznych końcem ubiegłego roku było ich 570 tys. Następnie liczba ta zmalała do 559 tys. w styczniu, aż do ponad 380 tys. w chwili obecnej.

Najwięcej chętnych w Krakowie

Spośród wszystkich powiatów i gmin w Małopolsce największą popularnością wśród poszukujących pracy obywateli innych państw cieszy się Kraków. Miejscowy oddział ZUS na dzień 28 lutego 2019 roku posiadał 32 776 zarejestrowanych cudzoziemców. Liczba ta rośnie od grudnia 2018 roku, wówczas było ich 32 003.

– Pod koniec roku w małopolskich oddziałach ZUS zarejestrowanych było 49 tys. obcokrajowców. W styczniu ich liczba spadła do 48,5 tys. – podaje Anna Szaniawska, regionalny rzecznik ZUS. – Aktualnie liczba ta wzrosła do niemal 50 tys. – analizuje.

Dodaje również, że „w województwie małopolskim jednak są regiony, gdzie cudzoziemców nadal ubywa. Tak jest na Sądecczyźnie. Pod koniec grudnia pracowało tam 11,3 tys. obywateli innych państw, teraz ich liczba zmniejszyła się do 10,8 tys.”.

Pracownicy

Najliczniejszą grupę spośród osób pochodzących z zagranicy, a zgłoszonych w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych stanowią pracownicy. Własną działalność gospodarczą prowadzi jedynie 19 tys. osób.

– 25 proc. obcokrajowców pracuje w branży związanej z usługami administrowania i działalności wspierającej – komentuje Szaniawska. – Zalicza się do niej agencje pracy tymczasowej, a także działalność usługową związaną z utrzymaniem porządku i zagospodarowaniem terenów zielonych – tłumaczy. 12,5 proc. cudzoziemców pracuje w budownictwie, a 15 proc. w przetwórstwie przemysłowym.

Obywatele Ukrainy

Najliczniejsza grupa zagranicznych pracowników to nasi sąsiedzi zza wschodniej granicy. Obywatele Ukrainy stanowią 73 proc. wszystkich obcokrajowców pracujących w Małopolsce. Liczą 36 tys. osób.

Kolejną narodowością, która najliczniej podejmuje pracę w Małopolsce, a w szczególności w Krakowie, są Białorusini, których jest ponad 1,3 tys. Kolejni to Mołdawianie, Rosjanie oraz Gruzini.

– Największą grupę zgłoszoną do ubezpieczeń społecznych stanowią mężczyźni między 30 a 34 rokiem życia – podaje rzecznik ZUS. Kobiety przyjeżdżające do pracy do Polski, to najczęściej kobiety w wieku od 25 do 29 lat. Mężczyźni stanowią 2/3 wszystkich emigrantów podejmujących pracę w naszym kraju.

comments powered by Disqus

Najnowsze wiadomości

Wczytaj więcej

Mieszkanie

Biurowce i galerie

Korporacje

Praca

Przedsiębiorczość

Start-up