Krakowska przedsiębiorczość. Wszystkie wskaźniki w górę

fot. Kinga Romek/ LoveKraków.pl

„Więcej” to słowo klucz obrazujące stan przedsiębiorczości w Krakowie AD 2023. Wzrosła nie tylko liczba firm operujących pod Wawelem, w tym z kapitałem zagranicznym, ale również powierzchnia biurowa oraz zarobki.

Z „Raportu o stanie gminy” wynika, że w stolicy Małopolski nadal mamy do czynienia z rozwojem przedsiębiorczości. Wskaźnik nasycenia rynku lokalnego podmiotami gospodarki (liczony na tysiąc mieszkańców) osiągnął wartość 220 i od 2021 roku rośnie o ok. 10 na rok.

– Według stanu w końcu grudnia 2023 roku, w rejestrze REGON wpisanych było 176,9 tys. podmiotów gospodarki narodowej z siedzibą w Krakowie – o 5,2 proc. więcej niż w 2022 roku – czytamy w dokumencie.

Stanowią one blisko 37 proc. ogólnej liczby firm działających w województwie. Natomiast liczba osób fizycznych, które prowadzą działalność gospodarczą wyniosła 112 tysięcy, co oznacza wzrost o blisko 6 proc. w porównaniu z rokiem 2022.

Pod Wawelem wzrosła również liczba spółek handlowych z zagranicznym kapitałem. 2023 rok zakończył się z liczbą 5623 takich spółek – o 160 więcej niż 2022 roku i ponad 400 więcej niż w 2021 roku.

Coraz więcej biur

Urząd miasta zwraca uwagę, że jednym z ważniejszych wskaźników jest ten dotyczący skumulowanej powierzchni biurowej na wynajem. W naszym mieście z roku na rok jest on większy. W zeszłym roku było to ponad 1,8 mln mkw. Powierzchnia ta systematycznie rośnie od 2021 roku w tempie ok. 100 tys. mkw. rocznie. Kraków jest też na drugim, poza Warszawą, miejscu pod względem powierzchni biurowej.

– W 2023 roku Kraków był rynkiem regionalnym z największym przyrostem nowej podaży powierzchni biurowej – do użytku oddano sześć projektów, a całkowita ukończona powierzchnia wyniosła 97 tys. mkw. – podkreślają twórcy raportu. Wskaźnik pustostanów na koniec grudnia 2023 roku wyniósł 19,8 proc.

Zatrudnienie wzrasta

Jeśli chodzi o dynamikę przeciętnego zatrudnienia w sektorze przedsiębiorstw, to wskaźnik ten pokazuje, jak rozwijają się lokalne firmy.

– Kondycja przedsiębiorstw i ich rozwój przekłada się bezpośrednio na liczbę tworzonych miejsc pracy (im lepiej prosperują przedsiębiorstwa, tym więcej mogą zatrudniać) – przypominają autorzy raportu.

2023 rok zakończył się ze wzrostem liczby pracowników z 237,3 tys. w 2022 roku do 242,7 tysięcy. Najwięcej osób zatrudniały firmy w branży informacji i komunikacji (o blisko 9 proc. niż 2022), zakwaterowania i gastronomii (ponad 5 proc) oraz w obsłudze rynku nieruchomości ( o ponad 4 proc.). Spadek przeciętnego zatrudnienia wystąpił w sekcjach: budownictwo, przetwórstwo przemysłowe oraz administrowanie i działalność wspierająca.

W branży informacja i komunikacja pracuje największa liczba zatrudnionych – 20,7 proc. – Sekcjami o dużej liczbie osób zatrudnionych były również handel, naprawa pojazdów samochodowych (17,6 proc.), przetwórstwo przemysłowe (15,3 proc.) oraz działalność profesjonalna, naukowa i techniczna (14,6 proc.) – widnieje w raporcie.

Przeciętne zarobki wysokie, jak nigdzie

W zeszłym roku przeciętna pensja brutto wynosiła 9,3 tys. złotych, co stanowiło blisko 120 proc. przeciętnego wynagrodzenia w województwie (podobnie jak w 2022 roku). Najwyższy wzrost odnotowano w transporcie i gospodarce magazynowej (o ponad 19 proc.).

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto wyższe niż średnia dla miasta notowane było w sekcjach: informacja i komunikacja (13,7 tys. zł), wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz, parę wodną i gorącą wodę (11,2 tys. zł), działalność profesjonalna, naukowa i techniczna (11 tys. zł) oraz górnictwo i wydobywanie (10,7 tys. zł).

Znacznie poniżej średniej kształtowały się płace m.in. w sekcjach: zakwaterowanie i gastronomia (5,1 tys. zł), transport i gospodarka magazynowa (6,6 tys. zł), administrowanie i działalność wspierająca (6,7 tys. zł) oraz obsługa rynku nieruchomości (6,8 tys. zł) – podają twórcy opracowania.

Warto przypomnieć, że nasze miasto jest liderem pod względem zarobków. Drugi jest Poznań z 10,7 tys. złotych, trzecia Warszawa – 10,6 tys. zł. Średnia dla całego kraju 8,4 tys. złotych.