Kredyty? Nie taki diabeł straszny

fot. Krzysztof Kalinowski/LoveKraków.pl

Biuro Informacji Kredytowej wyliczyło, że Polacy, a także krakowianie nie mają problemów ze spłatą swoich zobowiązań finansowych. Średni score jest bardzo dobry.

Score, czyli ocena punktowa tego, jak spłacamy kredyty i wszelkie inne zobowiązania finansowe. W Polsce wynik wynosi 79 punktów, a w związku z tym prawie siedem milionów Polaków ma score na poziomie doskonałym. Score jest wykorzystywany przez banki przy analizie zdolności kredytowej potencjalnego klienta.

Doskonały score

Wskaźnik jest wyrażany w skali punktowej od 1 do 100 punktów. Kształtują go cztery następujące czynniki: terminowość, korzystanie, wnioskowanie oraz doświadczenie.

Wszystkie razem wpływają na ostateczną ocenę kredytobiorcy, która może być niska dla osób mających do 58 pkt, umiarkowana dla wyniku od 59 do 68 pkt, dobra, gdy kredytobiorca uzbiera do 73 pkt, bardzo dobra pomiędzy 74 a 79 pkt oraz doskonała dla tych, których score uplasował się między 80 a 100 punktami.

Czynniki

Największy wpływ na ocenę ma terminowość, czyli to, czy spłacamy nasze zobowiązania w terminie, zarówno pojedyncze raty, jak i całe zadłużenie. Korzystanie oznacza stopień wykorzystania limitów na koncie i to, w jakim stopniu korzystamy z kart kredytowych oraz kredytów konsumpcyjnych. Wnioskowaniem jest rozumiane jako częstotliwość składania wniosków o nowe kredyty.

Na koniec pozostaje doświadczenie, a więc staż kredytowy oraz wyrażanie zgody na przetwarzanie danych o spłaconych zobowiązaniach. Wszystkie czynniki są zmienne, ponieważ score jest przeliczany na bieżąco w zależności od regularności spłat poszczególnych rat.

BIK przestrzega

Na ocenę score wpływa przede wszystkim terminowość wpłat, a więc spłacanie wszystkich kredytów bez opóźnień. Kluczowa jest również niska częstotliwość przekraczania zaległości. Biuro Informacji Kredytowej zwraca uwagę na jeszcze jedną kwestię.

– Maksymalne wykorzystanie środków na karcie kredytowej i przyznawanych limitów kredytowych, pomimo terminowego spłacania, to zachowanie określane jako bardziej ryzykowne – czytamy w raporcie BIK. Takie działania świadczą o niestabilności finansowej kredytobiorcy lub wnioskującego o przyznanie kolejnego kredytu.

Kraków z bardzo dobrym wynikiem

Analizując mapę scoringową opracowaną przez BIK, widać wyraźnie, że Małopolska jest na ogólnym poziomie oceny bardzo dobrej. Województwo małopolskie jest jednym z nielicznych, w którym przypada najmniej kredytobiorców o niskiej ocenie na cztery kilometry kwadratowe powierzchni.

Co więcej, z racji tego, że najwięcej ocen doskonałych, a więc oscylujących w granicy 80 i 90 punktów, przypada na większe miasta, Kraków również podnosi ten wskaźnik w całym województwie. Miasto posiada score na poziomie dokonałym.

Kolejnym ciekawym zjawiskiem jest fakt, że w Małopolsce mało jest osób ze wskaźnikiem dobrym lub umiarkowanym. Po kilku niskich wynika, pojawia się kilka wyników pośrednich, a następnie najwięcej ocen bardzo dobrych i doskonałych. Krakowianie spłacają zatem swoje zadłużenia w terminie, korzystają w sposób rozsądny z limitów w koncie, a także wnioskują o nowe kredyty z dobrą częstotliwością.

comments powered by Disqus

Najnowsze wiadomości

Wczytaj więcej

Mieszkanie

Biurowce i galerie

Korporacje

Praca

Przedsiębiorczość

Start-up