Kryzys i wojna a rozwój Małopolski

fot. Materiały prasowe

Na początku tygodnia w Zakopanem odbyło się seminarium „Małopolska – wyzwania rozwojowe. Wyjście poza horyzont”, którego głównym celem były rozmowy na temat strategicznych wyzwań rozwojowych, przed którymi stoją Kraków i Małopolska. Ważnym krokiem było porozumienie w sprawie wspierania innowacji poprzez program Erasmus+.

Kryzys

Na program seminarium składały się trzy panele dyskusyjne. Pierwszy z nich pt. „Gospodarka Małopolski – w i po kryzysie” dotyczył omówienia sytuacji gospodarczej w obliczu nowych wyzwań ekonomicznych. Pandemia, rosnąca inflacja, wojna za naszą wschodnią granicą i związany z tymi czynnikami kryzys gospodarczy – to właśnie te tematy były szeroko poruszane przez dyskutantów. Prof. Jan Czekaj z UEK podkreślił, że to co w chwili obecnej dzieje się w gospodarce, to w dużej mierze następstwa pandemii. Przewidywał też, że najprawdopodobniej przez najbliższe 2-3 lata pozostaniemy w obszarze wysokiej inflacji. Według niego jedynym wyjściem z tej sytuacji jest zatrzymanie inflacji, a żeby to zrobić musi spaść popyt.

Nieco optymistyczniej do tematu podszedł marszałek Witold Kozłowski. Przyznał, że wprawdzie gospodarka w Małopolsce przechodzi ogromną próbę, ale poradziła sobie z tym Małopolska Tarcza Antykryzysowa. Z kolei Krzysztof Jakóbik z NBP zwrócił uwagę na to, że „siłą Małopolski nie są surowce ani przemysł, tylko kapitał ludzki i społeczny”. Te słowa potwierdził Janusz Dziurzyński z ABSL, który z entuzjazmem wypowiadał się o talencie ludzi oraz inwestycjach jakie napływały i dalej napływają do regionu z całego świata.

Uczelnie zdały egzamin

W drugim panelu, pt. „Małopolski ośrodek akademicki na europejskiej mapie szkół wyższych”, wzięli udział rektorzy krakowskich uczelni – UJ, AGH, ASP i UR. W rozmowie toczącej się wokół najważniejszych krakowskich uniwersytetów poruszono też kwestie dotyczące Ukrainy. Wszyscy uczeni zgodnie podkreślali jak wielką rolę w pomocy Ukraińcom odegrali studenci. Jacek Popiel wskazał, że to właśnie studenci szkół wyższych rozpoczynali inicjatywy niosące pomoc. „12 maja Uniwersytet Jagielloński miał swoje święto i nie omieszkałem podziękować studentom za te działania” – mówił. Jerzy Lis z dumą dodał: „Sprawdziliśmy się jako środowisko”.

W dyskusji zasugerowano, że to właśnie pandemia przygotowała nas na kolejne wyzwanie jakim jest wojna. Sporo czasu przeznaczono na omówienie kryzysu żywnościowego, z jakim prawdopodobnie społeczeństwo niebawem będzie się zmagało. „Rosję i Ukrainę nazywamy spichlerzem świata” – podkreślił Sylwester Tabor, martwiąc się o skutki obecnej wojny dla całej polityki Unii Europejskiej. Podobnie Jerzy Lis zwrócił uwagę na nadchodzący kryzys w przemyśle maszynowym. Andrzej Bednarczyk zwrócił uwagę na to, jak ważną rolę w podnoszeniu na duchu pełnią w tych trudnych czasach artyści oraz branża kreatywna. W rozmowie pojawił się także wątek kształcenia przyszłych elit oraz pomocy dla studentów, którzy przyjechali z Ukrainy.

Wojna

Ostatni panel nosił tytuł „Wojna na Ukrainie, implikacje dla Małopolski”. Gościem specjalnym był Wiaczesław Wojnarowśkyj – Konsul Generalny Ukrainy w Krakowie, który zaczął wypowiedź słowami podziękowania dla Polaków, a zwłaszcza dla Małopolan. „Jesteście fantastyczni. Proszę naprawdę uwierzyć, że to co mówię płynie z serca”.

W panelu omawiano zagrożenia oraz szanse, jakie przynosi ze sobą sytuacja u naszych wschodnich sąsiadów. Debatowano nad ulepszeniem systemu wsparcia dla osób z Ukrainy. „Myślę, że ta agresja Rosji na Ukrainę sprawiła, że zaszła w Polakach mentalna zmiana” – zauważył Jacek Purchla z UEK, odnosząc się tu do ogromnego zakresu działań na rzecz Ukrainy. Natomiast Wiaczesław Wojnarowśkyj wskazał aspekty, które wymagają jeszcze poprawy jak np. kwestia wynajmu mieszkań, czy zatrudnienia na bardziej „elastyczny” okres czasu. Nie zabrakło odniesień do wspólnej historii i prognoz na przyszłość. „Ukraina to będzie jeden wielki plac inwestycyjny” – mówił Stanisław Mazur, rektor UEK. Stwierdził również, że paradoksalnie obecny kryzys uchodźczy może przynieść zyski dla małopolskiej gospodarki, a relacje, jakie obecnie się tworzą, staną się silnym filarem przyszłej współpracy.

Umowa w sprawie Erasmusa

Oprócz paneli dyskusyjnych seminarium uatrakcyjniło jeszcze jedno ważne wydarzenie –została podpisana umowa pomiędzy Erasmus+ Inn HUB a małopolskimi instytucjami. Wśród nich znalazło się m.in. 15 uczelni z małopolski oraz jednostki samorządu terytorialnego, ośrodki kształcenia zawodowego, szkoły oraz podmioty gospodarcze. Docelowo do przedsięwzięcia mają dołączyć także organizacje z biznesu i organizacje pozarządowe.

Organizatorami seminarium była Fundacja Gospodarki i Administracji Publicznej oraz Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie. Partnerem głównym było Województwo Małopolskie, a patronat nad całym wydarzeniem objął Marszałek Województwa Małopolskiego – Witold Kozłowski.

comments powered by Disqus