„Mały ZUS plus”. Dziś oszczędności, na starość niska emerytura

fot. Krzysztof Kalinowski/LoveKraków.pl

Od lutego zaczął obowiązywać „mały ZUS plus”, dzięki któremu jeszcze więcej małych przedsiębiorców zapłaci niższe składki. W przyszłości odbije się to jednak na wysokości rent i emerytur.

„Mały ZUS plus” wprowadza kilka zmian do wcześniej obowiązującego „małego ZUS-u”. Przede wszystkim podniesiono górną granicę rocznego przychodu przedsiębiorstwa, która uprawnia do skorzystania z ulgi. Wcześniej było to 67,5 tys. złotych, w lutym kwota ta podniosła się do 120 tys.

Wysokość składek na ubezpieczenia społeczne będzie wyliczana od dochodu, nie od przychodu, jak to było wcześniej. Ponadto podstawą wymiaru składek będzie połowa przeciętnego miesięcznego dochodu uzyskanego w ubiegłym roku.

320 tys. najmniejszych przedsiębiorców w całej Polsce

Jak informuje magistrat, krakowscy przedsiębiorcy złożyli do urzędu ponad 1780 wniosków o „mały ZUS plus”. Z całej Małopolski do urzędu spłynęło blisko 3700 wniosków. Osoba, która chce skorzystać z prawa do ulgi, ma czas na złożenie wniosku do drugiego marca.

Ministerstwo Rozwoju szacuje, że 320 tys. najmniejszych przedsiębiorców z całej Polski z zaoszczędzi ok. 1,3 mld rocznie.

– Przedsiębiorca, którego przeciętny miesięczny dochód w 2019 roku wynosił 2,8 tys. zł, w tym roku będzie płacił na ubezpieczenia społeczne 442,96 zł miesięcznie plus obowiązkowe ubezpieczenie zdrowotne. Jego korzyść w stosunku do pełnej składki ZUS w 2020 r., bez ubezpieczenia zdrowotnego, wyniesie zatem 549,34 zł – podaje przykład Jadwiga Emilewicz, minister rozwoju.

– Przedsiębiorcy muszą jednak pamiętać o tym, że opłacanie niższych składek przełoży się w przyszłości na niższe emerytury czy renty – dodaje minister.

comments powered by Disqus

Najnowsze wiadomości

Wczytaj więcej

Mieszkanie

Biurowce i galerie

Korporacje

Praca

Przedsiębiorczość

Start-up