Miasto chce wypuścić obligacje na 170 mln złotych

fot. Krzysztof Kalinowski

Pod obrady miasta ma trafić projekt uchwały dotyczący wyemitowania obligacji komunalnych.

Urząd miasta chce, aby jeszcze w tym roku wyemitowano 170 tys. obligacji o wartości jednej ustalonej na tysiąc złotych. Zainteresowani będą mogli je kupić w dwóch seriach: najpierw ma zostać wypuszczone 40 tys., następnie 130 tysięcy. Wykup planowany jest na 2024 rok – pierwszej serii i 2025 rok – drugiej serii.

– Środki uzyskane z emisji obligacji komunalnych zostaną przeznaczone na finansowanie części planowanego deficytu budżetu – widnieje w uzasadnieniu projektu.

Jak informuje UMK, „projekt budżetu Krakowa na 2024 rok zakłada, że dochody miasta ogółem sięgną prawie 8 mld zł, co oznacza ich wzrost o 16,5 proc. w porównaniu z planem przyjętym na rok 2023 (wtedy w projekcie kwotą wyjściową było 6 mld 800 mln zł)”.

– Wydatki miasta ogółem w 2024 roku zaplanowano na poziomie 8 mld 558 mln zł – i jest to kwota o 6,7 proc. wyższa od przyjętej na rok 2023 (8 mld 022 mln zł). Daje to deficyt w wysokości około 564 mln zł, na pokrycie którego miasto zaciągnie dodatkowe zobowiązania finansowe – podaje magistrat w czwartkowym komunikacie.