Mieszkań coraz mniej

fot. Krzysztof Kalinowski/LoveKraków.pl

Budujemy mniej budynków mieszkalnych, ale za to te, które mamy, są większe niż dotychczas.

Urząd Statystyczny w Krakowie posumował budownictwo mieszkaniowe w 2018 roku. Z raportu wynika, że nastąpił spadek liczby mieszkań, na budowę których wydano pozwolenie. Zmniejszyła się również liczba mieszkań oddanych do użytku. Wzrosły jedynie dwa czynniki. Po pierwsze przeciętna powierzchnia użytkowa, a po drugie także liczba mieszkań, których budowę rozpoczęto w ubiegłym roku.

Nowe budynki

W przypadku budownictwa mieszkalnego urząd rozróżnia dwa pojęcia. Pierwsze z nich to budynek mieszkalny, a drugie mieszkanie. Budynkiem określa się każdą inwestycję, w ramach której powstaje więcej lokali mieszkalnych, podczas gdy mieszkaniem jest z definicji tylko jeden lokal przeznaczony do zamieszkania. W Małopolsce w 2018 roku oddano łącznie 8222 budynków mieszkalnych, czyli o 347 mniej aniżeli rok wcześniej.

Liczba 8222 stanowiła 10,2 proc. wszystkich inwestycji mieszkaniowych w całym kraju. Pod tym względem Małopolska podobnie jak w 2017 roku zajęła trzecie miejsce. Najwięcej oddanych budynków stanowiły inwestycje jedno i wielomieszkaniowe.

Mieszkania

Lokali mieszkalnych, które trafiły do rąk właścicieli i najemców, było ponad 18 tys. W tym zestawieniu Małopolska uplasowała się na czwartej lokacie w stosunku do całego kraju. Łącznie mieszkania powiększyły lokalny rynek nieruchomości o 1721 mkw. czyli o prawie 9 proc. mniej niż przed rokiem. Mieszkania oddane z przeznaczeniem pod najem i sprzedaż stanowiły niemalże 60 proc. wszystkich oddanych lokali.

W ubiegłym roku w Małopolsce wydano 10375 pozwoleń na budowę lub dokonano zgłoszeń z projektem budowlanym dotyczących budowy przeszło 12 tys. nowych inwestycji mieszkalnych. W budynkach jednorodzinnych odnotowano spadek o 8,9 proc. w liczbie powstających mieszkań, a w budynkach wielorodzinnych o 18,9 proc.

– W wyniku rozbudowy budynków mieszkalnych i niemieszkalnych powstanie 431 mieszkań, wskutek przebudowy mieszkań i pomieszczeń niemieszkalnych – 202 mieszkania, a w wyniku budowy nowych budynków zbiorowego zamieszkania i nowych budynków niemieszkalnych – 19 mieszkań – czytamy w raporcie Urzędu Statystycznego w Krakowie. W przyszłości w Małopolsce powstanie w związku z tym łącznie ponad 23,5 tys. mieszkań, czyli o 1,1 p. proc. mniej niż przed rokiem.

Kraków

W stolicy Małopolski mieszkań oddanych do użytku było 9606, w sumie liczyły przeszło 25 tys. pomieszczeń. Według miernika natężenia budownictwa mieszkaniowego, czyli liczby oddanych do użytkowania mieszkań na 1000 ludności, największą wartość wskaźnik osiągnął właśnie w Krakowie. W mieście wyniósł on 12,5, a w całym powiecie krakowskim 5,8.

Średni metraż mieszkania na terenie Małopolski wyliczono na 57,2 mkw. Największy spadek w liczbie oddanych mieszkań odnotowano w powiecie brzeskim, natomiast największy wzrost w Nowym Sączu.

comments powered by Disqus

Najnowsze wiadomości

Wczytaj więcej

Mieszkanie

Biurowce i galerie

Korporacje

Praca

Przedsiębiorczość

Start-up