Mniej patologii w spółdzielniach mieszkaniowych

fot. Krzysztof Kalinowski/LoveKraków.pl

Przed nami duże zmiany przepisów regulujące działanie spółdzielni mieszkaniowych. Nowa ustawa ma ograniczyć trwające od lat patologie w funkcjonowaniu spółdzielni i poprawić sytuację zrzeszonych w nich mieszkańców. Ustawa czeka na podpis prezydenta.

W spółdzielniach mieszkaniowych zrzeszonych jest 14 milionów Polaków, jednak wielu z nich nie ukrywa, że zarządcom organizacji zarzucić można wiele. Widać to chociażby po skargach, które trafiają do Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa. Zrzeszeni zwracają uwagę między innymi na małą transparentność organów spółdzielni w zarządzaniu mieniem wspólnoty, niewielką liczbę członków na walnych zgromadzeniach, wykluczanie „niewygodnych członków” czy niewłaściwe rozliczanie funduszu remontowego.

Większa transparentność

Ograniczyć problemy zrzeszonych mają nowe przepisy. Zmiany zakładają między innymi wprowadzenie regulacji, zgodnie z którą członkostwo uzyskiwane będzie z mocy prawa. – Nie będzie już obowiązku składania deklaracji członkowskiej, wnoszenia udziałów i wpisowego. Wyeliminowana zostanie możliwość wykreślenia i wykluczenia członka ze spółdzielni. Nowe rozwiązania wprowadzają zasadę ewidencjonowania i rozliczania funduszu remontowego na poszczególne nieruchomości. Członkowie spółdzielni uzyskają możliwość uczestniczenia w obradach walnego zgromadzenia poprzez pełnomocnika – wylicza Szymon Huptyś, rzecznik prasowy MIB.

Nie są to jednak jedyne nowości. Zadbano także o wyłączenie spod egzekucji wierzytelności z tytułu opłat związanych z eksploatacją i utrzymaniem lokali. – Ustawa eliminuje także możliwość lustrowania spółdzielni mieszkaniowej przez prezesów, jak również zwiększa uprawnienia ministra właściwego do spraw budownictwa, planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa wobec spółdzielni mieszkaniowych – dodaje Huptyś.

Temat na obszerną książkę

Jak zwraca uwagę Andrzej Prajsnar, ekspert portalu RynekPierwotny.pl, temat problemów związanych ze spółdzielniami mieszkaniowymi wystarczyłby na napisanie obszernej książki, dlatego wiele osób ma nadzieję, że nowe przepisy przynajmniej częściowo zlikwidują spółdzielcze patologie.

– Z punktu widzenia obecnych członków spółdzielni mieszkaniowych ważna wydaje się zmiana dotycząca powiązania członkostwa z posiadaniem lokalu spółdzielczego albo podpisaniem umowy o jego budowę. W ten sposób wyeliminowano anachroniczną instytucję członka oczekującego. Tacy oczekujący członkowie czasem byli wykorzystywani przez prezesów spółdzielni do nieuczciwego wpływania na wynik głosowań – tłumaczy Prajsnar.

Wśród ważnych zmian wyróżnia także wprowadzenie możliwości głosowania na walnym zgromadzeniu spółdzielców przez pełnomocnika. – Co ważne, taki pełnomocnik nie będzie mógł zastępować więcej niż jednego członka spółdzielni mieszkaniowej. Warto również wspomnieć o wprowadzanym nakazie przywrócenia spółdzielczego prawa do lokalu osobom, które spłacą zaległości czynszowe. Takie przywrócenie oczywiście będzie dotyczyć tylko lokali obecnie nieużytkowanych przez inną osobę – podsumowuje ekspert.

Ustawa czeka już tylko na podpis prezydenta.

comments powered by Disqus

Najnowsze wiadomości

Wczytaj więcej

Mieszkanie

Biurowce i galerie

Korporacje

Praca

Przedsiębiorczość

Start-up