Na pomoc młodym bezrobotnym popłyną miliony

fot. Krzysztof Kalinowski/LoveKraków.pl

Nawet 60 milionów złotych może zostać przeznaczone na pomoc młodym bezrobotnym, zamieszkującym województwo małopolskie. Według szacunków z działalności aktywizacyjnej może skorzystać około 2,5 tysiąca osób.

Łącznie Małopolska do 2023 roku dysponuje pulą 800 mln złotych na aktywizację bezrobotnych. Teraz nasze województwo ma do wykorzystania 50 mln złotych z tzw. projektów subregionalnych i 10 mln z programu PO WER na tzw. „Małe Inicjatywy”.

„Małe Inicjatywy” to realizacja projektów nakierowanych na lokalną pomoc. Ich minimalna wartość to 200 tysięcy złotych. Do programu mogą włączyć się wszelkiego rodzaju instytucje dialogu społecznego czy agencje zatrudnienia. Wnioski na projekty, mogące pomóc młodym bezrobotnym, można składać od 25 kwietnia do 22 maja.

– To podejście pozwoli na wykorzystanie doświadczeń instytucji takich jak organizacje pozarządowe, które działają blisko społeczności lokalnych i osób najbardziej potrzebujących wsparcia: osób z niepełnosprawnościami, młodych rodziców chcących powrócić do pracy po przerwie związanej z opieką nad dzieckiem oraz osób zamieszkujących obszary wiejskie – wylicza Jacek Pająk, dyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Krakowie.

Podział subregionalny

Specjalny konkurs na projekty skierowane do osób dopiero wchodzących na rynek pracy ogłosił WUP. W czwartym kwartale na projekty subregionalne trafi do naszego województwa 50 milionów złotych. Wsparcie jest kierowane do młodych nie uczących się i nie pracujących z różnych części naszego województwa.

– Kwota przeznaczona na ten konkurs została podzielona na sześć subregionów: Miasto Kraków, Krakowski Obszar Metropolitarny, Subregion Tarnowski, Subregion Sądecki, Subregion Podhalański i Małopolskę Zachodnią – informuje dyrektor Jacek Pająk.

Wnioski dla projektów subregiolanych można składać od 25 kwietnia do 9 maja. Program wymaga, by docelowo bezrobotni byli zatrudnieni na umowę o pracę bądź cywilnoprawną przez przynajmniej trzy miesiące. Średnie miesięczne wynagrodzenie za ten okres nie może być niższe od płacy minimalnej i musi uwzględniać składki zdrowotne i ubezpieczeniowe.

 

comments powered by Disqus

Najnowsze wiadomości

Wczytaj więcej

Mieszkanie

Biurowce i galerie

Korporacje

Praca

Przedsiębiorczość

Start-up