Nadciągają kolejne upały. Pracownicy skarżą się na warunki pracy

fot. Krzysztof Kalinowski/LoveKraków.pl

W najbliższych dniach przez Kraków przejdzie kolejna fala upałów. Zgodnie z przepisami to pracodawca ponosi odpowiedzialność za warunki zatrudnienia, dlatego też inspektorzy przyjrzą się tym, którzy nie przestrzegają bezpieczeństwa i higieny pracy. Do Państwowej Inspekcji Pracy wpływają skargi od pracowników.

Duża fala upałów dotknęła Kraków na przełomie lipca i sierpnia. Wówczas Józef Bajdel, Okręgowy Inspektor Pracy w Krakowie, apelował do pracodawców o podjęcie działań zmierzających do stworzenia bezpiecznych i higienicznych warunków pracy w czasie upału, który zwiększa ryzyko wypadkowe.

– Przypominam, że w sytuacjach, gdy warunki pracy nie odpowiadają przepisom bezpieczeństwa i higieny pracy i stwarzają bezpośrednie zagrożenie dla zdrowia bądź życia pracownika, pracownik - zgodnie z art. 210 §1 Kodeksu pracy - ma prawo powstrzymać się od wykonywania pracy, zawiadamiając o tym niezwłocznie swojego przełożonego – wspominał Bajdel.

Będzie gorąco

Według bieżących prognoz od środy temperatura powietrza w Krakowie znów przekroczy 30 stopni Celsjusza. Cały czas przeprowadzane są też kontrole zakładów pracy. – Kontrole odbywają się zarówno w ramach kontroli rutynowych, przeprowadzanych zgodnie z harmonogramem, podczas których inspektorzy pracy dodatkowo sprawdzają warunki pracy pod względem bezpieczeństwa i higieny pracy, w tym dotyczące temperatury w miejscu pracy, jaki i w ramach kontroli przeprowadzanych w związku ze skargami kierowanymi do tutejszego urzędu przez pracowników i osoby trzecie – informuje Barbara Adamczyk, główny specjalista PIP w Krakowie.

Na pracodawców nieprzestrzegających przepisów czekają wysokie kary. I choć nie wszystkie skargi są zasadne, to pracownicy mają wiele zarzutów. – W związku z falą upałów w skargach tych najczęściej podnoszony jest zarzut zbyt wysokiej temperatury w pomieszczeniach pracy oraz zarzut braku wentylacji i wody pitnej – tłumaczy Barbara Adamczyk.

Wiele obowiązków

Wyższe temperatury nakładają na pracodawców dodatkowe obowiązki względem pracowników. Przy temperaturze wyższej niż 25 stopni Celsjusza w pomieszczeniu konieczne jest zapewnienie zatrudnionym wody. Musi być ona dostępna nieodpłatnie i w ilości zaspokajającej ich potrzeby.

Osoby wykonujące prace brudzące na otwartej przestrzeni muszą mieć w czasie upału zapewnione przynajmniej 90 litrów wody dziennie na cele higieniczne. Obostrzeniom poddani są również zatrudniający młodocianych, którym zabrania się pracy, gdy temperatura w pomieszczeniu przekracza 30 stopni, a wilgotność powierza 65%.

Warto pamiętać, że przepisy zezwalają na skrócenie czasu pracy zatrudnionym w warunkach szczególnie uciążliwych dla zdrowia.

 

 

comments powered by Disqus

Najnowsze wiadomości

Wczytaj więcej

Mieszkanie

Biurowce i galerie

Korporacje

Praca

Przedsiębiorczość

Start-up