Niższe składki dla firm. Ruszyły zapisy do małego ZUS-u

fot. materiały prasowe/ZUS

Od nowego roku można zgłaszać się do małego ZUS plus, który uprawnia do płacenia niższych składek na ubezpieczenia społeczne. Ulga nie dotyczy jednak składki zdrowotnej.

Z małego ZUS plus skorzysta przedsiębiorca, którego przychód w poprzednim roku kalendarzowym nie przekroczył 120 tys. złotych. Jeśli działalność była prowadzona krócej, limit przychodu wylicza się proporcjonalnie do liczby dni prowadzenia firmy. Dodatkowym warunkiem, który uprawnia do ulgi, jest prowadzenie działalności w poprzednim roku przez co najmniej 60 dni.

Mały ZUS plus przysługuje maksymalnie przez 36 miesięcy w ciągu ostatnich 60 miesięcy prowadzenia firmy. Ulga dotyczy tylko składek społecznych. Składkę zdrowotną należy opłacać w pełnej wysokości.

Jak się zapisać do małego ZUS-u?

Przedsiębiorca, który chce korzystać z małego ZUS plus i spełnia warunki, powinien zgłosić się do urzędu maksymalnie do 1 lutego 2021 roku. Aby to zrobić, należy złożyć dokumenty: ZUS ZWUA (wyrejestrowanie z dotychczasowym kodem ubezpieczenia) i ZUS ZUA lub ZUS ZZA (zgłoszenie do ubezpieczeń z kodem właściwym dla małego ZUS plus: 05 90 albo 05 92). Osoba, która korzystała z małego ZUS plus w 2020 roku i nadal spełnia warunki w 2021 roku, nie musi ponownie się zgłaszać.

Ponadto każdy, kto korzysta z tej ulgi w 2021 roku musi złożyć dokumenty rozliczeniowe. Są to: ZUS DRA lub ZUS RCA z kompletem ZUS DRA za styczeń 2021 roku (do 10 lub 15 lutego) lub za pierwszy miesiąc, w którym wznowiono/rozpoczęto na nowo działalność prowadzoną w 2020 roku (w terminie do 10 albo 15 dnia następnego miesiąca). W tych formularzach płatnik wpisuje informację o rocznym przychodzie, rocznym dochodzie i formach opodatkowania z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej.

Ile będą wynosić składki?

Wysokość składek przy małym ZUS plus zależy od dochodu. Podstawą obliczenia składek na ubezpieczenia społeczne jest połowa przeciętnego miesięcznego dochodu uzyskanego z działalności w poprzednim roku. Ta kwota musi się mieścić pomiędzy 30 proc. minimalnego wynagrodzenia (minimalna podstawa wymiaru) a 60 proc. prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia (maksymalna podstawa wymiaru), czyli między 840 a 3155,40 zł w 2021 roku.

Z małego ZUS plus wykluczone są firmy, które rozliczają się na podstawie karty podatkowej z jednoczesnym zwolnieniem sprzedaży od podatku VAT i te, które prowadzą także inną pozarolniczą działalność (np. jako wspólnik spółki jawnej). Z ulgi nie skorzysta także osoba, która wykonuje dla byłego lub obecnego pracodawcy to, co robiła dla niego jako pracownik w bieżącym lub poprzednim roku kalendarzowym.

Ulga nie jest przeznaczona dla osób, które dopiero założyły działalność. One mogą skorzystać z innych możliwości. Najpierw 6-miesięczna „ulga na start”, a następnie dwa lata „preferencyjnych składek” opłacanych od podstawy równej 30 proc. minimalnego wynagrodzenia. Wszystkie te ulgi są dobrowolne.

comments powered by Disqus