Niższy ZUS dla najmniejszych przedsiębiorców?

fot. Krzysztof Kalinowski/LoveKraków.pl

Ministerstwo Rozwoju zamierza wprowadzić niższe składki na ubezpieczenia społeczne dla przedsiębiorców osiągających dochód w skali miesiąca poniżej 2,5-krotności minimalnego wynagrodzenia. Obecnie jest to około 5 tysięcy złotych. Wysokość składki miałaby zależeć od przychodów przedsiębiorcy. Według szacunków ze zmian mogłoby skorzystać około 352 tysiące firm, z czego ok. 30 tysięcy przedsiębiorców z samej Małopolski.

Jak informuje resort, głównym celem planowanej zmiany jest utrzymanie możliwie największej grupy Polaków w systemie ubezpieczeń społecznych. Wysokość składek na ZUS jest obecnie istotnym czynnikiem wpływającym na decyzję o zaprzestaniu prowadzenia działalności gospodarczej.

– Świadczy o tym skokowy wzrost liczby osób zamykających działalność gospodarczą w okolicach 24. miesiąca działalności, czyli w momencie zmiany najniższej podstawy wymiaru składek na ubezpieczenie społeczne – zwraca uwagę Maria Kochanowska z Departamentu Komunikacji Ministerstwa Rozwoju.

Przeżywalność przedsiębiorstw o przychodach do 60 tysięcy złotych jest bardzo niska. Według danych Ministerstwa Finansów prawie 23% z nich przestało kontynuować działalność gospodarczą w 2014 roku. Było to 161 tysięcy przedsiębiorców.

Sceptyczny ZUS

Do projektu resortu sceptycznie podchodzi Zakład Ubezpieczeń Społecznych, który obawia się rozszczelnienia systemu podatkowego i naruszeń zasad równego traktowania. Ministerstwo Rozwoju zwraca uwagę, że zmiany wchodziłyby dopiero po dwóch latach prowadzenia działalności.

– Obecnie funkcjonujące rozwiązanie stanowi dużo większy bodziec do korzystania z tej formy, a jak pokazują dane, nie powstrzymuje obserwowanego w ostatnich miesiącach wzrostu zatrudnienia w oparciu o umowy o pracę – tłumaczy Maria Kochanowska.

Zabezpieczeniem przed „wypychaniem” na samozatrudnienie ma być też nowy przepis. – Zakładałby on zakaz korzystania z rozwiązania w przypadku wykonywania działalności na rzecz byłego pracodawcy, takiego, z którym w roku bieżącym lub poprzednim łączył przedsiębiorcę stosunek pracy – dodaje przedstawicielka resortu.

Zmiany mogą wejść w życie od 1 stycznia 2018 roku.

comments powered by Disqus

Najnowsze wiadomości

Wczytaj więcej

Mieszkanie

Biurowce i galerie

Korporacje

Praca

Przedsiębiorczość

Start-up