Nowa Huta Przyszłości. Największa inwestycja w Małopolsce weszła w fazę realizacji

fot. Kraków – Nowa Huta Przyszłości

Projekt „Kraków – Nowa Huta Przyszłości” wszedł w fazę realizacji. To największa tego typu inwestycja najbliższych lat w Małopolsce. W Nowej Hucie powstanie Strefa Aktywności Gospodarczej – 40 hektarów kompleksowo przygotowanych terenów inwestycyjnych, która ma połączyć biznes, naukę, kulturę i rekreację. Zarząd Województwa Małopolskiego podjął uchwałę o przeznaczeniu niemalże 59 mln zł pochodzących z funduszy europejskich na dofinansowanie projektu.

Rewitalizacja zdegradowanych terenów

Pierwszym etapem prowadzonym w Nowej Hucie będzie rekonstrukcja i rewitalizacja terenu – począwszy od robót rozbiórkowych i ziemnych oraz przebudowy kolidujących linii energetycznych do budowy wewnętrznej infrastruktury komunikacyjnej i technicznej. Kilkanaście lat temu tereny te były wykorzystywane do działalności przemysłowej. Fragment projektowanej Strefy Aktywności Gospodarczej – Nowa Huta, jest zlokalizowany m.in. na terenie dawnego zakładu przeróbki żużla kawałkowego krakowskiej huty stali oraz w obrębie dawnej strefy ochronnej kombinatu metalurgicznego Huta im. Lenina. Całkowity koszt inwestycji to 85 mln zł, z czego niemal 59 mln zł będzie pochodziło z funduszy europejskich.

Osią Strefy Aktywności Gospodarczej – „Kraków – Nowa Huta Przyszłości” jest przebudowywana obecnie ulica Igołomska. Teren, który jest częścią Parku Naukowo-Technologicznego „Branice”, podzielony został na trzy podobszary: „Igołomska Północ” (17 ha), „Igołomska Południe” (16 ha) i „Igołomska Zachód” (6,5 ha). To największy obecnie teren inwestycyjny w Krakowie.

40 tysięcy miejsc pracy w przemyśle i usługach

– Nie zamykamy się na nikogo, prowadzimy rozmowy z najmniejszymi i największymi przedsiębiorcami, kompleksowo przygotujemy i udostępnimy te 40 hektarów na inwestycje z zakresu: chemii, life science, energii zrównoważonej, technologii ICT, produkcji metali i wyrobów metalowych oraz wyrobów z mineralnych surowców niemetalicznych, elektrotechniki, a także przemysłu kreatywnego i czasu wolnego – mówi Artur Paszko, prezes zarządu „Kraków – Nowa Huta Przyszłości”.

Utworzenie Strefy Aktywności Gospodarczej zakłada utworzenie czterech centrów rozwoju, których oferta zostanie skierowana do inwestorów i lokalnych przedsiębiorców. W ich skład wchodzi: Centrum Logistyczno-Przemysłowego „Ruszcza”, Parku Naukowo-Technologicznego „Branice”, Centrum Wielkoskalowych Wydarzeń Kulturalnych „Błonia 2.0”, a także Centrum Rekreacji i Wypoczynku „Przylasek Rusiecki”.

– To jest punkt wyjścia do szerszego spojrzenia na Kraków i całą Małopolskę – mówi Paszko. – Projekt ma wykreować nowy impuls rozwojowy poprzez przekształcenie zdegradowanych terenów poprzemysłowych w przestrzeń do rozwoju biznesu, ale także nauki, kultury oraz rekreacji. Warto pamiętać, że działania inwestycyjne w jego ramach są realizowane na terenie obejmującym niemalże 600 hektarów, a obszar bezpośredniego oddziaływania „Krakowa – Nowej Huty Przyszłości” to blisko 5,5 tys. hektarów. Kiedy liczyliśmy potencjał tego terenu jeżeli chodzi o ilość miejsc pracy, to specjaliści określili, że będzie można utworzyć ich tutaj nawet 40 tys., w przemysłach wysokiej i średniowysokiej techniki oraz w usługach.

Czytaj wiadomości ze swojej dzielnicy:

Nowa Huta
Interesuje Cię zakup mieszkania w dzielnicy Nowa Huta? Sprawdź oferty portalu GetHome: https://gethome.pl/mieszkania/na-sprzedaz/krakow/nowa-huta
comments powered by Disqus