Nowy rok i nowe przepisy w ZUS

fot. Krzysztof Kalinowski/LoveKraków.pl

Jeden, indywidualny numer rachunku składkowego, koniec z papierowymi formularzami zwolnień oraz pokrycie składek dla niań tylko w połowie minimalnego wynagrodzenia – to główne zmiany, które wejdą w życie w ZUS w przyszłym roku. Nowe przepisy dotkną między innymi przedsiębiorców, lekarzy czy pacjentów.

Już od 1 stycznia osoby prowadzące firmy będą korzystały z jednego, indywidualnego numeru składkowego. Bez niego nie będzie możliwe opłacenie składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne w przyszłym roku. Dotychczasowe rachunki będą zamknięte już od początku stycznia. Przedsiębiorcy, którzy będą mieli długi składkowe, muszą pamiętać o tym, że wpłata pokryje najstarszą zależność. Pozwoli to na uniknięcie sytuacji, w której rosłyby odsetki za zwłokę.

Ci, którzy nie mogą spłacić całego zadłużenia, a chcą podlegać dobrowolnemu ubezpieczeniu chorobowemu, mogą skorzystać z układu ratalnego.

– Gdy go podpiszesz do końca 2017 r., ZUS rozliczy jego wpłatę zgodnie z terminem wymagalności raty i bieżących składek. Taka umowa zapewni ci objęcie ubezpieczeniem chorobowym i prawo do świadczeń. W zawarciu układu pomogą doradcy do spraw ulg i umorzeń w ZUS. Z ich pomocy można skorzystać w każdym oddziale Zakładu – radzi Bożena Bielawska, p.o. regionalnego rzecznika ZUS w Małopolsce.

Niania na 50%

Nowy rok przyniesie także istotne zmiany dla niań opiekujących się małymi dziećmi. Ich składki na ubezpieczenia społeczne nadal będą opłacane przez budżet państwa, jednak już tylko w połowie wysokości minimalnego wynagrodzenia. Pozostałą kwotę będzie trzeba pokryć samemu. Taka zmiana może dotknąć 914 legalnie pracująch niań w Małopolsce.

– Zgodnie z prawem opieką niani objęte są dzieci od 20 tyg. życia do ukończenia roku szkolnego,
w którym dziecko kończy 3 lata. Wyjątkowo okres ten może być przedłużony do 4 lat, gdy
nie ma możliwości objęcia dziecka wychowaniem przedszkolnym. Nianią może zostać osoba
niespokrewniona z rodzicami, ale również spokrewniona np. ciocia, babcia, dziadek czy pełnoletnie rodzeństwo – tłumaczy Bożena Bielawska.

Koniec z papierowymi zwolnieniami

Chociaż elektroniczne zwolnienia lekarskie wystawiane są od stycznia 2016 roku, na usunięcie papierowych formularzy będziemy musieli jeszcze poczekać. Według bieżących informacji ich całkowite wyłączenie nastąpi 1 lipca 2018 roku.

– Wystawianie e-ZLA będzie trwało krócej niż wypisywanie papierowego zwolnienia. Lekarz uzyska bowiem dostęp do danych pacjenta, jego pracodawców oraz członków jego rodziny - jeśli zwolnienie będzie wystawiane w celu opieki nad nimi. Gdy wpisze numer PESEL pacjenta, to pozostałe dane identyfikacyjne zostaną automatycznie uzupełnione przez system. Z kolei np. adres pacjenta czy dane płatnika lekarz będzie wybierał z wyświetlonej listy – tłumaczy przedstawicielka ZUS.

comments powered by Disqus

Najnowsze wiadomości

Wczytaj więcej

Mieszkanie

Biurowce i galerie

Korporacje

Praca

Przedsiębiorczość

Start-up