Od leczenia blizn po praktyki dla uczniów. Prawie 100 milionów na badania i edukację

Blisko 100 milionów złotych trafi do szkół i przedsiębiorstw na dofinansowanie projektów badawczo-rozwojowych i edukacyjnych. Skorzystają m.in. szkoły zawodowe i przedsiębiorstwa poszukujące nowych rozwiązań.

– Decyzją Zarządu Województwa Małopolskiego kwota dofinansowania została zwiększona i dziś rozdzielimy promesy na dofinansowania o łącznej wartości ponad 100 mln zł – powiedział we wtorek wicemarszałek województwa Łukasz Smółka. – Polscy przedsiębiorcy są doceniani na rynkach zagranicznych, dlatego niezbędne jest poszerzanie umiejętności młodych Małopolan i inwestowanie w nich – dodał.

Zarząd Województwa Małopolskiego dwukrotnie podejmował decyzje o zwiększeniu środków na projekty dotyczące kształcenia zawodowego. Dzięki temu wszystkie ocenione pozytywnie wnioski dostały dofinansowanie.

Kto otrzymał dofinansowanie?

Ponad 40 mln zł zostało rozdzielone pomiędzy 23 projekty badań przemysłowych i prac rozwojowych. Były to projekty m.in. leczenia blizn atroficznych (będących najczęściej pozostałością po trądziku lub ospie), systemów wczesnego wykrywania pożarów, a także badania eksperymentalne.

Kolejne dofinansowania dostały 24 projekty edukacyjne w  szkołach ogólnych i zawodowych. Wicemarszałek przekazał ponad 47 mln zł na kształcenie nie tylko uczniów, ale i nauczycieli. Dzięki dotacjom pomoc stypendialną otrzymają też uczniowie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi i rozwojowymi.

Dodatkowo, niemal 10 mln zł zostało przeznaczone na osiem projektów dotyczących kształcenia zawodowego.

Praca u podstaw

Zaplanowane formy wsparcia dla szkół obejmują m.in. dodatkowe zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze, organizację kółek zainteresowań, warsztatów, laboratoriów i doradztwa edukacyjno-zawodowego.

Nauczyciele mogą liczyć na konkursy, szkolenia doskonalące, studia doskonalące, studia podyplomowe, staże i praktyki. Możliwa będzie także współpraca ze szkołami i ośrodkami dla dzieci niepełnosprawnych i młodzieżowymi ośrodkami wychowawczymi.

Jeszcze więcej konkursów

Dyrektor Małopolskiego Centrum Przedsiębiorczości Rafał Solecki przypomniał, że jednostka organizuje wiele konkursów dla mieszkańców Małopolski. Trwa konkurs dla przedsiębiorców, w którym nagrodą jest 50 mln zł w zakresie kosztów kwalifikowanych na jeden projekt.

W przygotowaniu jest konkurs na innowację z wdrożeniem. Jesienią są planowane konkursy dla jednostek samorządu terytorialnego. Będzie również ogłaszany nowy konkurs na przedszkola.

 

Emilia Migas

comments powered by Disqus

Najnowsze wiadomości

Wczytaj więcej

Mieszkanie

Biurowce i galerie

Korporacje

Praca

Przedsiębiorczość

Start-up