Ostatnie dni dodatku solidarnościowego

fot. Krzysztof Kalinowski/LoveKraków.pl

W województwie małopolskim ZUS wypłacił już ponad 20 tys. dodatków solidarnościowych na łączną kwotę przeszło 28 mln złotych. W całym kraju wysokość wypłaconego świadczenia to 304 mln złotych. Termin na złożenie wniosku o dodatek mija 31 sierpnia.

Dodatek solidarnościowy wynosi 1400 zł miesięcznie. O świadczenie można było się ubiegać w okresie od 1 czerwca do 31 sierpnia. Dodatek można otrzymać najwcześniej za miesiąc, w którym osoba uprawniona złożyła wniosek. Wypłata następuje w ciągu kilku dni od przekazania wniosku.

Krakowski oddział ZUS wypłacił 9 tys. dodatków solidarnościowych, w łącznej wysokości 12,1 mln złotych. W Chrzanowie ZUS przelał 5 tys. świadczeń na kwotę 6,6 mln złotych. Sądecka placówka przekazała 4,3 tys. dodatków, których wysokość to 5,6 mln złotych. Oddział w Tarnowie natomiast zlecił 2,9 tys. przelewów z dodatkiem w kwocie 3,9 mln złotych.

Kto może ubiegać się o dodatek solidarnościowy?

O świadczenie mogą ubiegać się osoby, z którymi pracodawca rozwiązał umowę o pracę za wypowiedzeniem z powodu COVID-19 po 15 marca 2020 roku lub po tym terminie ich umowa o pracę na czas określony wygasła. Warunkiem otrzymania dodatku solidarnościowego jest podleganie w tym roku ubezpieczeniom społecznym z tytułu umowy o pracę przez łączny okres co najmniej 60 dni.

Świadczenie przysługuje również osobom bezrobotnym, czyli już zarejestrowanym w urzędzie pracy. Otrzymanie dodatku oznacza zawieszenie wypłaty zasiłku dla bezrobotnych i stypendium na szkolenia lub podnoszenie kwalifikacji.

Za osobę, która pobiera dodatek solidarnościowy, opłacona jest składka emerytalna i rentowa, a także składka zdrowotna. Płatnikiem składek na te ubezpieczenia jest ZUS. Nalicza je od kwoty dodatku solidarnościowego. Jednak składki nie pomniejszają wypłaty, ponieważ są finansowane z budżetu państwa.

Wniosek można złożyć wyłącznie przez internet, czyli na Platformie Usług Elektronicznych (PUE) ZUS. Informacja o przyznaniu dodatku solidarnościowego lub decyzja odmowna będą dostępne też na PUE ZUS.

comments powered by Disqus