Plan miejscowy anulował zabudowę blokami. Smok uratowany

fot. krzysztof Kalinowski/LoveKraków.pl

W pobliżu ulicy Kocmyrzowskiej deweloper planował budowę osiedla mieszkaniowego, lecz przeszkodził mu w tym ostatnio uchwalony plan miejscowy. Spółka wycofuje się z inwestycji?

Na terenie o powierzchni ponad 40 tys. mkw. przy ul. Makuszyńskiego 13, gdzie obecnie działa zakład kostki brukowej Libet, spółka IMC Investment chciała wybudować do 8 budynków mieszkaniowych wraz z usługami i garażami. Nie będzie to jednak takie proste z uwagi na plan miejscowy „Łowińskiego”, który wszedł w życie 5 lipca.

Na początku 2021 roku inwestor uzyskał decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach. Później spółka starała się o wydanie dwóch decyzji o warunkach zabudowy i pozwoleniu na rozbiórkę budynków gospodarczych, w tym hali produkcyjnej, budynku socjalno-biurowego czy drugiego pomnika Smoka Wawelskiego. Rozebrana miała być rzeźba smoka wraz z okolicznym kwietnikiem, labiryntem i małym oczkiem wodnym.

Plan miejscowy, który obowiązuje od lipca na terenie planowanej inwestycji wyklucza zabudowę blokami. Od zaledwie miesiąca jest to teren przeznaczony pod teren zabudowy usługowej. – Wobec powyższego aktualnie nie zachodzi możliwość ustalenia warunków zabudowy w drodze decyzji, a zatem postępowania administracyjne stały się bezprzedmiotowe i jako takie zostały umorzone – informuje biuro prasowe urzędu miasta.

Zabudowa mieszkaniowa nie jest dozwolona na omawianym terenie, choć przypominamy, że coraz częściej deweloperzy obchodzą ten warunek poprzez budowę mieszkań na wynajem instytucjonalny, w tzw. segmencie PRS.

Na początku sierpnia inwestor wycofał wniosek o pozwolenie na rozbiórkę budynków, co oznacza, że zakład kostki brukowej pozostanie na swoim miejscu, a spółka prawdopodobnie wycofuje się z inwestycji mieszkaniowej w tej lokalizacji. – Obecnie nie toczy się żadne postępowanie administracyjne obejmujące ten teren – przekazał nam urząd miasta.

Czytaj wiadomości ze swojej dzielnicy:

Bieńczyce
comments powered by Disqus