Popyt na kredyty mieszkaniowe stale rośnie

fot. Krzysztof Kalinowski/LoveKraków.pl

W lutym 2019 roku analogicznie w porównaniu do tego samego okresu w roku ubiegłym popyt na kredyty mieszkaniowe wzrósł o 17,6 proc., a 36,88 tys. osób starało się o przyznanie kredytu, podczas gdy w ubiegłym roku wniosków było 34,35 tys.

Jak podaje Biuro Informacji Kredytowej, w lutym odnotowano wyraźny wzrost sprzedaży kredytów mieszkaniowych w porównaniu do roku ubiegłego. Co więcej, średnia kwota wnioskowanego kredytu wyniosła 266,55 tys. zł, a więc o 9,5 proc. więcej niż rok wcześniej.

Lutowy skok kredytowy

Wartość BIK Indeksu, a więc Indeksu Popytu na Kredyty Mieszkaniowe, w lutym znacząco wzrosła. Odczyt był wyższy o 10,7 p. p. w odniesieniu do odczytu styczniowego. Ponadto o kredyt mieszkaniowy zawnioskowało o 7 proc. więcej osób niż w lutym w 2018 roku.

– Lutowy wzrost wartości indeksu spowodowany jest zarówno wzrostem średniej wartości wnioskowanego kredytu, jak i wzrostem liczby wnioskodawców. Wysoki odczyt Indeksu wynika więc z połączenia obu tych czynników – tłumaczy Waldemar Rogowski, Główny Analityk Biura Informacji Kredytowej. – W styczniu 2019 r. spadek liczby wnioskodawców został częściowo skompensowany wzrostem średniej kwoty wnioskowanego kredytu co dało łączny odczyt na poziomie 6,9%. W lutym wrosła zarówno liczba, jak i średnia kwota wnioskowanego kredytu – dodaje.

Styczniowe załamanie

Jak wynika z danych BIK, w styczniu 2019 roku banki i SKOK-i udzieliły kredytów na kwotę wyższą we wszystkich czterech grupach produktowych. Wzrosła kwota udzielanych kredytów zarówno w przypadku kart kredytowych, kredytów mieszkaniowych i konsumpcyjnych, jak i limitów kredytowych.

Chociaż suma udzielonych kredytów oscylowała na kwotę w sumie 10,91 mld zł, to kredyty mieszkaniowe jako jedyne w porównaniu do stycznia 2018 roku odnotowały spadek w ujęciu liczbowym o 4,6 proc., natomiast w ujęciu wartościowym wzrost o 11,9 proc. Poskutkowało to udzieleniem kredytów na kwotę w wysokości 4,24 mld zł.

– Obserwując dane styczniowe, potwierdzają się przewidywania BIK, co do zachowania się rynku kredytów mieszkaniowych. Spadkowi liczby udzielonych kredytów mieszkaniowych towarzyszy wzrost ich wartości – analizuje Rogowski. – Zatem za dobry styczniowy wynik sprzedaży odpowiadają wysokokwotowe kredyty mieszkaniowe udzielane na kwotę powyżej 250 tys. zł oraz powyżej 350 tys. zł – komentuje. Wartość kredytów powyżej 350 tys. wzrosła o 46,4 proc., a ich liczba wzrosła o 48,7 proc.

Prognozy kredytowe

W styczniu wartość udzielonych kredytów mieszkaniowych wzrosła o 11,9 proc., w lutym o 17,6 proc. Czy taka tendencja wzrostowa będzie przeważać w pozostałych miesiącach?

Analityk BIK zapewnia, że 2019 rok będzie okresem ciekawym na rynku kredytów mieszkaniowych. – Czy wystąpią dwie przeciwstawne tendencje, tj. spadek liczby wnioskodawców i wzrost średniej kwoty wnioskowanego kredytu, jak to miało miejsce w styczniu, czy też będzie rosnąć zarówno liczba wnioskodawców, jak i średnia wartość wnioskowanego kredytu, jak miało to miejsce w lutym. Zobaczymy w kolejnych miesiącach – przybliża Główny Analityk BIK.

Rogowski zwraca również uwagę na funkcjonujący program Mieszkanie dla Młodych. – Szacuję, że w 2018 roku ok. 12 proc. udzielonych kredytów mieszkaniowych skorzystało ze wsparcia programu MdM. Nie wiemy jednak, jaka część wnioskodawców skorzystała z dofinansowania i od tego uzależniła wzięcie kredytu, a jaka część osób wnioskowała o kredyt pomimo braku dofinasowania, a ewentualne środki z MdM traktowała jako swoisty dodatkowy bonus – podsumowuje. Zauważa jednakowo, że w lutym program Mieszkanie dla Młodych był jedynie zachętą do zaciągnięcia kredytu mieszkaniowego, a nie determinantą.
comments powered by Disqus

Najnowsze wiadomości

Wczytaj więcej

Mieszkanie

Biurowce i galerie

Korporacje

Praca

Przedsiębiorczość

Start-up