Pracownicy pod większą ochroną

fot. Krzysztof Kalinowski/LoveKraków.pl

Utrzymuje się bardzo dobra sytuacja na rodzimym rynku pracy. W lipcu stopa bezrobocia w Małopolsce wyniosła podobnie jak miesiąc wcześniej – 7,6%. Teraz chociaż częściowe powody do zadowolenia będą mieli także ci, którzy stracili pracę. Prezydent Andrzej Duda podpisał nowelę ustawy o ochronie roszczeń pracowniczych w razie niewypłacalności pracodawcy. Do zmian sceptycznie podchodzą agencje zatrudnienia.

Teraz ochroną, oprócz pracownika, zostanie objęta również jego najbliższa rodziny. Ustawa wydłuża także z 9 do 12 miesięcy okres pomiędzy rozwiązaniem stosunku pracy, a  datą wystąpienia niewypłacalności pracodawcy, który uprawnia do uzyskania świadczeń z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych.

Dodatkowo od momentu zmian zwolnionemu pracownikowi będzie przysługiwać roszczenie za niewykorzystany urlop za poprzedni rok, gdy zakończył pracę. W tym wypadku istotne jest jednak, by stosunek pracy ustał nie dłużej niż cztery miesiące po niewypłacalności pracodawcy.

– Ustawa ma na celu rozszerzenie ochrony roszczeń pracowników, którzy z powodu niewypłacalności pracodawcy zostali pozbawieni zatrudnienia oraz przysługujących im z tego tytułu świadczeń, a także przyspieszenie udzielania pomocy finansowej w związku z faktycznym zaprzestaniem działalności przez pracodawcę – poinformowała w komunikacie Kancelaria Prezydenta RP.

"Większa biurokracja"

Nie wszyscy podchodzą do zmian entuzjastycznie. Jak zwraca uwagę Michał Podulski, wiceprezes Stowarzyszenia Agencji Zatrudnienia, wprowadzone zmiany chociaż zwiększają bezpieczeństwo pracowników, to wpływają na nasilenie się biurokracji w agencjach zatrudnienia.

– Dużo więcej dokumentów wymaga się nie tylko od agencji, ale też od pracownika i pracodawcy użytkownika. Dokładne zastosowanie się do przepisów może niestety wydłużyć okres oczekiwania pomiędzy rozmową rekrutacyjną a samym zatrudnieniem – mówi LoveKraków.pl Michał Podulski.

Jako kolejną konsekwencję zmian wskazuje zwiększenie roli kontroli Państwowej Inspekcji Pracy. – Jest to zrozumiałe, że po tak dużych zmianach inspekcja pracy będzie chciała sprawdzić, jak agencjom „wychodzi” wprowadzanie ich w życie, dlatego spodziewamy się jesienią większej liczby odwiedzin inspektorów pracy – dodaje.

comments powered by Disqus

Najnowsze wiadomości

Wczytaj więcej

Mieszkanie

Biurowce i galerie

Korporacje

Praca

Przedsiębiorczość

Start-up