Pracujemy długo i mało wydajnie

fot. Krzysztof Kalinowski/LoveKraków.pl

Polska jest najmniej produktywnym krajem w Unii Europejskiej – wynika z danych OECD.

Przeciętny Polak generuje w ciągu godziny swojej pracy 40 dolarów zysku dla krajowego PKB. Niemiec analogicznie wytwarza 67 dolarów, a Norweg czy Irlandczyk ponad dwa razy więcej niż my.

W 2018 roku wśród krajów unii najwięcej w pracy średnio spędził Grek (1956 godzin). Na drugim miejscu są Polacy (1792 godzin). Za to Niemcy spędzili w pracy 429 godzin mniej od nas, zachowując przy tym większą produktywność.

Polska produktywność rośnie średnio o 3,4 procent rocznie – to najlepszy wynik w Europie. Jesteśmy jednak o 59 procent mniej produktywni niż inne kraje Europy Zachodniej, przede wszystkim w branży energetycznej, rolnictwie i przemyśle.

Analitycy raportu Aleo mówią, że to, co nas odróżnia od innych krajów to gospodarka oparta na niskich kosztach pracy oraz produktach i usługach o niewielkiej wartości dodanej. Według danych Eurostatu średni koszt godziny pracy w Polsce w 2018 roku wynosił ok. 10 euro. To trzy razy mniej niż unijna średnia, we Francji czy Szwecji koszty te przekraczają 35 euro. Same dodatki socjalne są wyższe niż łączny koszt pracownika w Polsce – dodają autorzy raportu.

Mniej godzin w pracy, większa produktywność

Niska produktywność polskich pracowników wynika z wielu czynników, m.in. z nieefektywnego zarządzania pracą, nieprzyjaznego środowiska pracy (work-life balance) czy niewielkich inwestycji firm w technologie.

Honorata Popow, dyrektor zarządzający w agencji POiNTB, postanowiła spróbować zwiększyć efektywność pracowników w firmie poprzez skrócenie ich czasu pracy. – Założenie było proste - pracować 6 godzin dziennie, przy takiej samej ilości pracy – tłumaczy.

– Skrócenie czasu pracy o 40 godzin w miesiącu nie skutkowało niższym wynagrodzeniem. Zrezygnowaliśmy z rozliczenia czasowego i przeszliśmy na zadaniowy system kontroli pracowników. Pracujemy już tak od ponad dwóch lat i mogę powiedzieć, że to jedna z najlepszych decyzji w strategii rozwoju firmy – opisuje dyrektor.

comments powered by Disqus

Najnowsze wiadomości

Wczytaj więcej

Mieszkanie

Biurowce i galerie

Korporacje

Praca

Przedsiębiorczość

Start-up