Praktyki i staże pomogą na rynku pracownika

fot. Krzysztof Kalinowski/LoveKraków.pl

3,2% - to według danych z końca czerwca aktualna stopa bezrobocia w Krakowie. Chociaż sytuacja na lokalnym rynku pracy jest bardzo dobra, to często największe problemy ze znalezieniem atrakcyjnej pracy mają osoby młode. Jak wskazują pracodawcy, najlepszym początkiem drogi zawodowej są praktyki i staże.

Według danych GUS, w pierwszym kwartale 2017 roku bezrobocie w grupie wiekowej 15-24 lata wynosiło 15,3%, a wśród absolwentów 22,8%. Okres wakacyjny to często czas na zdobycie niezbędnego doświadczenia, które ma zaowocować w dalszej karierze zawodowej. Warto pamiętać, że nawet praktyki i staże wymagają spełnienia niezbędnych wymogów formalnych.

Jak zwracają uwagę Pracodawcy RP, pomiędzy stronami powinna być zawarta pisemna umowa określająca m.in. cel praktyki, czas, wysokość wynagrodzenia, jeśli takie zapewnia pracodawca oraz zakres obowiązków. Jeśli chodzi o czas pracy, to nie może być on dłuższy niż 12 godzin dziennie i 40 tygodniowo.

Praktykant powinien zostać także objęty standardami BHP, programami socjalnymi stosowanymi w danej firmie, a także ubezpieczeniem zdrowotnym i ubezpieczeniem od następstw nieszczęśliwych wypadków. Program praktyk nie powinien trwać dłużej niż pół roku.

– Istotnym zaleceniem jest to, aby praktyka trwająca dłużej niż miesiąc była obligatoryjnie płatna. Rozwiązanie to ma na celu promowanie odpłatności za praktykę i odchodzenie od tzw. wolontariatu pracowniczego, krytykowanego przez Państwową Inspekcję Pracy – informuje Mateusz Szymczycha asystent ds. komunikacji Pracodawcy RP.

Rynek pracownika

Pracownikom, zwłaszcza tym mającym za sobą pierwsze wartościowe doświadczenie, zdecydowanie łatwiej obecnie odnaleźć się na rynku pracy. Zwłaszcza teraz, gdy role się odwróciły i coraz częściej to właśnie pracodawcy zabiegają o pracowników.

– Od około dwóch lat możemy zaobserwować bardzo dużą konkurencję między pracodawcami w kwestii poszukiwań nowych członków ich zespołów, co najbardziej pożądani eksperci szybko zaczęli sprytnie wykorzystywać na swoją korzyść. W efekcie podczas rozmowy słyszymy o kompletnie nierynkowych oczekiwaniach finansowych niektórych grup zawodowych – mówi Paulina Kaleta, rekruter z Goldman Recruitment.

Chodzi przede wszystkim o osoby ze środowiska korporacyjnego, gdzie w Krakowie pracuje już kilkadziesiąt tysięcy osób. Pracodawcy coraz częściej znajdują się pod ścianą. – Oczekiwania finansowe specjalistów w obszarze księgowości czy HR wzrosły względem ostatniego roku w górę nawet o 30%. W skutek czego pracodawcy mają prosty wybór – albo przepłacą za polskiego pracownika, albo zainwestują w równie dobrze wykwalifikowanego  obcokrajowca, który zgodzi się na niższe wynagrodzenie – tłumaczy.

comments powered by Disqus

Najnowsze wiadomości

Wczytaj więcej

Mieszkanie

Biurowce i galerie

Korporacje

Praca

Przedsiębiorczość

Start-up