Praktyki, staże czy prace dyplomowe. UJ nawiązał współpracę z ZUS-em

fot. Krzysztof Kalinowski/LoveKraków.pl

Zakład Ubezpieczeń Społecznych podpisał porozumienie z Uniwersytetem Jagiellońskim. Umowa zakłada partnerskie działania w zakresie działalności dydaktycznej i rozwojowej. Wcześniej podobne umowy podpisano z Uniwersytetem Pedagogicznym i Uniwersytetem Ekonomicznym.

ZUS wraz z UJ będą prowadziły wspólne projekty dotyczące tematyki ubezpieczeń społecznych. Porozumienie zakłada współpracę w działalności naukowej i badawczej w wielu obszarach. Chodzi między innymi o umożliwienie studentom praktyk i stażów w ZUS, wsparcie dla tych, którzy piszą prace dyplomowe czy promowanie projektu „Ubezpieczenia społeczne – edukacja z ZUS” w mediach akademickich.

– W tej chwili jest duże zapotrzebowanie na wiedzę. Pracownicy Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w coraz większym stopniu korzystają z takich możliwości. To pozwoli na uporządkowanie formy kształcenia pracowników zakładu – mówiła prof. Gertruda Uścińska, prezes ZUS.

Wiedza istotna dla wszystkich pokoleń

Jak wspominał prof. dr hab. med. Wojciech Nowak, rektor Uniwersytetu Jagiellońskiego, zrozumiałym jest, że wszędzie jest grupa ludzi, która chce mieć informacje na temat tego, ile wyniesie ich przyszła emerytura. Dotyczy to nie tylko osób starszych.

– Przykładem jest młode pokolenie, które zaczęło pracę na uczelni 5-6 lat temu. Oni przychodzą do nas z pytaniem, że wyjeżdżają pracować do Anglii i jak będzie z transferem ich ubezpieczenia? Skąd mają o tym wiedzieć? Właściwa edukacja musi być po stronie ZUS, bo on się na tym zna – tłumaczył.

Konieczna edukacja

Rektor zwracał też uwagę na rolę badań naukowych w tym zakresie, zwłaszcza jeśli chodzi o nauki ekonomiczno-społeczne. – Mamy Wydział Prawa i Administracji, gdzie pracownicy ZUS muszą współpracować. Mamy Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych. Niech zbadają, jak wygląda system ubezpieczeń w Polsce, a jak w kraju pozaunijnym. Pole badawcze jest w wielu dziedzinach – dodał.

Gertruda Uścińska apelowała o zwrócenie uwagi na jakość edukowania i zainteresowanie młodych ludzi tą tematyką. – Składka jest na ubezpieczenie, nie na ZUS. Robimy duży projekt lekcji z ZUS-em. W ubiegłym roku przeprowadzaliśmy pierwszą olimpiadę z wiedzy emerytalnej, zainteresowanie było ogromne, to dziesiątki tysięcy licealistów – wspominała.

comments powered by Disqus

Najnowsze wiadomości

Wczytaj więcej

Mieszkanie

Biurowce i galerie

Korporacje

Praca

Przedsiębiorczość

Start-up