Przedsiębiorco, pamiętaj o cenach!

fot. pixabay.com

Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej w Krakowie wziął pod lupę przedsiębiorców. Zamiast karać – woli edukować, czego wyrazem jest akcja informacyjna: „Przedsiębiorco, pamiętaj o cenach!”

– Mamy świadomość, że na przedsiębiorcach ciąży szereg obowiązków, dlatego chcemy pomóc im w stosowaniu przepisów – wyjaśnia Magdalena Musiał z krakowskiego inspektoratu. – W drugim półroczu 2018 roku przeprowadziliśmy łącznie 276 kontroli na terenie województwa małopolskiego, zaś w blisko sześćdziesięciu z nich dostrzegliśmy nieprawidłowości w zakresie stosowania przepisów przez przedsiębiorców – dodaje rzeczniczka.

Część z uchybień – jak wskazano w treści komunikatu WIIHu – wynika z nieznajomości przepisów, zaś Inspekcja Handlowa w Krakowie, wiedząc jak ważna jest wiedza o posiadanych prawach i ciążących obowiązkach, stworzyła przystępny informator dla przedsiębiorców.

Poznanie ceny jest prawem konsumenta

Przepisy nakazują, aby w każdym sklepie czy lokalu usługowym znajdował się widoczny cennik. Musi on być jednoznaczny i umożliwiać kupującemu porównanie cen. Niedopuszczalne jest natomiast stosowanie widełek cenowych. – Wskazanie zakresu cen poprzez określenie granicy „od … do …” – szczególnie powszechne w branży kosmetycznej, nie spełnia ustawowego wymogu wskazania ceny w sposób jednoznaczny – wyjaśnia rzeczniczka WIIHu w Krakowie.

Cena jednostkowa to nie to samo co „zwykła” cena

Przedsiębiorcy mają także obowiązek wskazywania cen jednostkowych towarów. Inspektorat, wychodząc im naprzeciw, przypomina, że ceny jednostkowej nie można utożsamiać z ceną sprzedaży. – Cena jednostkowa to cena nie za jednostkę w rozumieniu „egzemplarza” towaru (np. jednej pasty do butów), ale cena za jego litr lub metr sześcienny, kilogram lub tonę, metr, metr kwadratowy czy sztukę – czytamy w informatorze. Wskazywanie tych cen pozwala kupującym w łatwy sposób porównywać ceny artykułów, a w konsekwencji dokonywać bardziej świadomych zakupów.

Nie wszędzie jednak konieczne jest wskazywanie cen jednostkowych. Tam, gdzie cena jednostkowa jest identyczna z ceną sprzedaży (np. 1 kg mąki) albo w odniesieniu do towarów sprzedawanych w kompletach, przedsiębiorcy nie muszą zadawać sobie dodatkowego trudu.

Jest się czego bać?

Za naruszenie przepisów przedsiębiorcy grozi kara pieniężna w wysokości do 20.000 zł, zaś w przypadku, gdy do załamania prawa doszło co najmniej trzykrotnie w okresie 12 miesięcy, licząc od dnia pierwszego naruszenia – nawet do 40.000 zł. Przepisy milczą natomiast w kwestii minimalnego wymiaru kary, pozostawiając w tym zakresie swobodę urzędnikom.

Kodeks postępowania administracyjnego w drodze wyjątku dopuszcza możliwość odstąpienia od nałożenia kary pieniężnej, jeżeli waga naruszenia prawa przez przedsiębiorcę jest znikoma, a także zaprzestał on działalności niezgodnej z prawem.

Informator zawierający szczegółowe wytyczne w zakresie stosowania przepisów został zamieszczony na stronie internetowej Wojewódzkiego Inspektoratu Inspekcji Handlowej w Krakowie.

Magdalena Stronczak

comments powered by Disqus

Najnowsze wiadomości

Wczytaj więcej

Mieszkanie

Biurowce i galerie

Korporacje

Praca

Przedsiębiorczość

Start-up