Przedsiębiorcy mogą się już ubiegać o wsparcie z tarczy 6.0

fot. Krystian Maj/KPRM

Od 30 grudnia przedsiębiorcy mogą wnioskować o zwolnienie z opłacania składek za listopad i dodatkowe świadczenia postojowe dzięki tzw. tarczy antykryzysowej 6.0. Niestety na inne formy wsparcia trzeba będzie jeszcze poczekać.

Przedsiębiorcy działający w branżach oznaczonych ponad 40 kodami PKD uzyskali prawo do zwolnienia ze składek za listopad. Dotyczy to m.in. handlu, gastronomii, pozaszkolnych form edukacji, obiektów kultury i sportu, fizjoterapeutów. Jednym z warunków zwolnienia ze składek jest spadek przychodu o co najmniej 40 proc. w listopadzie względem listopada 2019 roku. Przedsiębiorcy mogą składać wnioski od 30 grudnia do końca stycznia.

Rządowe wsparcie, czyli tzw. tarcza 6.0 zwalnia też dodatkowe branże ze składek za lipiec, sierpień i wrzesień. Warunkiem jest m.in. spadek przychodu o 75 proc. za pierwszy miesiąc objęty wnioskiem. Od 30 grudnia do 15 stycznia wnioski w tej sprawie będą mogły składać hotele i podobne obiekty zakwaterowania, a także organizatorzy turystyki. – Planowana jest także nowelizacja ustawy, która wskaże termin na złożenie takiego wniosku dla wielu innych branż, które zostały ujęte w ustawie, lecz termin na złożenie wniosku przez przedsiębiorców upłynął 30 listopada – informuje Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

We wszystkich wyżej wymienionych przypadkach zwolnienie ze składek będzie obejmować także składki opłacone. Jeśli przedsiębiorca je opłacił, będzie mógł uzyskać zwrot nadpłaty lub pokryć nią kolejne składki.

Dodatkowe świadczenie postojowe

Hotele i inne miejsca noclegowe, organizatorzy turystyki oraz obiekty sportowe mogą otrzymać dodatkowe postojowe do trzech razy. Warunkiem pierwszej wypłaty jest spadek przychodu o co najmniej 75 proc. Przedsiębiorcy z tych branż mogą już składać wnioski od 16 grudnia.

Od 30 grudnia ZUS przyjmuje wnioski o postojowe od kolejnych niemal 40 grup przedsiębiorców (według PKD działalności wymienionego w ustawie). Są to w większości te same rodzaje działalności, które skorzystają z umorzenia listopadowych składek. Firmom z tych branż postojowe będzie przysługiwało jednokrotnie. Warunkiem wypłaty jest spadek przychodu w październiku albo listopadzie o co najmniej 40 proc. w stosunku do tego samego miesiąca w 2019 roku.

Prawo do jednorazowego dodatkowego świadczenia postojowego dostaną również osoby wykonujące umowy cywilnoprawne (np. zlecenie, dzieło). Chodzi o umowy zawarte do 15 grudnia 2020 roku. Z postojowego skorzystają twórcy, artyści, technicy wspomagający kulturę, architekci i osoby, które świadczą usługi na rzecz muzeów (w zakresie pozaszkolnych form edukacji i przewodnicy muzeów). Wnioski o postojowe w ZUS będą mogli składać od 15 stycznia.

Wszystkie wnioski o postojowe i zwolnienia ze składek należy przesyłać przez elektroniczną platformę PUE ZUS. Szczegółowe informacje o warunkach wsparcia z "tarczy antykryzysowej 6.0", konkretnych kodach PKD, które skorzystają z pomocy i terminach składania wniosków są dostępne pod linkiem: www.zus.pl.

comments powered by Disqus