Przedsiębiorcy ponownie wzywają rząd, aby ten się opamiętał

fot. Krzysztof Kalinowski/LoveKraków.pl

Małopolscy przedsiębiorcy wystosowali list do Jadwigi Emilewicz, ministra rozwoju, w celu podjęcia szybkich i stanowczych działań na rzecz ratowania polskiej gospodarki. – Państwo będzie żyło, jeśli będzie żyła gospodarka – oświadczają.

Nie można pozwolić, aby firmy straciły płynność, a pracownicy przestali mieć wypłacane pensje. Małopolskie organizacje zrzeszające przedsiębiorców apelują o wprowadzenie konkretnych rozwiązań, opracowanych przez ekspertów gospodarczych. – To my najlepiej rozumiemy potrzeby przedsiębiorców i to my mówimy ich głosem. Wysłuchajcie tego głosu! – komunikują.

Przedsiębiorcy proponują, aby całkowicie zwolnić firmy z obowiązku opłacania składek na ubezpieczenia społeczne, a formalności z tym związane zastąpić prostym i szybkim zgłoszeniem e-mail. Następnie należy zwolnić podmioty gospodarcze z danin PIT, CIT, PFRON, na Fundusz Pracy oraz odblokować środki z płatności VAT i przyspieszyć ich zwrot do 15 dni – postulują przedstawiciele związków z południa.

Kolejnym krokiem miałoby być pilne zawieszenie PPK, pracowniczych planów emerytalnych czy Jednolitego Pliku Kontrolnego VAT. Ponadto w liście czytamy o zlikwidowaniu przedstawiania zaświadczeń o niezaleganiu z podatkami i zwolnieniu przedsiębiorców z odpowiedzialności za szkody powstałe w wyniku wykonania przez firmy poleceń władzy publicznej w związku z COVID-19.

Suma rozwiązań

Dalsze propozycje dotyczą zapewnienia środków na pokrycie wydatków i szkód spowodowanych koronawirusem. – Należy wprowadzić dla przedsiębiorców analogiczne dotacje na walkę z konsekwencjami kryzysu, jakie mają jednostki samorządu gospodarczego i placówki zdrowia – informują zrzeszone organizacje w piśmie.

Jednym z kolejnych postulatów jest pokrycie przez skarb państwa 50 procent kosztów pracodawców, zmuszonych zawiesić działalność w wyniku decyzji inspektoratów.

Poza tym powinno się ograniczyć czas zwolnienia lekarskiego za pośrednictwem telefonu do pięciu dni, a państwo powinno przejąć finansowanie chorobowego przez okres pierwszych 33 dni. Właściciele firm również liczą na umożliwienie im wysyłania pracowników na zaległe urlopy oraz ich szybkie przebadanie na koszt pracodawcy.

Dodatkowo biznesmeni apelują o przejęcie przez państwo spłat oprocentowania pożyczek, wprowadzenie szybkiej ścieżki upadłościowej, usprawnienie formalności związanych z transportem oraz wydawanie z dużym wyprzedzeniem kart driver form.

Rozwiązania przedstawiane przez prezesów Jurajskiej Izby Gospodarczej, Krakowskiej Kongregacji Kupieckiej, Małopolskiej Izby Rzemiosła i Przedsiębiorczości, Małopolskiego Związku Pracodawców Lewiatan, Izby Przemysłowo-Handlowej w Krakowie, Loży Małopolskiej oraz organizacji ASPiRE i ABSL dotyczą także zatrudniania cudzoziemców. Tym samym skrócenia czasu na wydawanie pozwoleń na pracę dla nich do tygodnia.

Pełna lista rozwiązań znajduje się na stronie IPH w Krakowie: https://bit.ly/2JdxqZ7.

comments powered by Disqus

Najnowsze wiadomości

Wczytaj więcej

Mieszkanie

Biurowce i galerie

Korporacje

Praca

Przedsiębiorczość

Start-up