Rekordowy rok krakowskiej elektrociepłowni

fot. Materiały prasowe

W ciągu ostatniego roku suma wyprodukowanej w elektrociepłowni w Łęgu mocy cieplnej dla nowo podłączonych klientów wyniosła 75MW – to tak, jakby do krakowskiej sieci ciepłowniczej przyłączyło się miasto wielkości Nowego Sącza.

W 2019 roku krakowska elektrociepłownia zrealizowała rekordową liczbę 217 projektów. Rok zakończył się też podpisaniem pięciu nowych umów kompleksowych z krakowskimi spółdzielniami mieszkaniowymi w ramach programu „Ciepła woda bez piecyka”. Oznacza to, że w najbliższych latach w 135 budynkach na terenie Krakowa zostaną zlikwidowane piecyki gazowe.

Spółdzielnia Podgórze już bez piecyków

Już dzisiaj mieszkańcy największej spółdzielni mieszkaniowej w Krakowie – SM Podgórze – nie muszą korzystać z piecyków. W ubiegłym roku projekt „Ciepła woda bez piecyka” zakończył się tam w aż 90 budynkach.

– Elektrociepłownia PGE Energia Ciepła rozwija się wraz z miastem. Stale rosnące zapotrzebowanie na ciepło wymaga dobrej współpracy pomiędzy dystrybutorem ciepła tj. Miejskim Przedsiębiorstwem Energetyki Cieplnej oraz Miastem Kraków tak, aby zapewnić bezpieczeństwo energetyczne miastu w długim horyzoncie czasowym i odpowiednio zaplanować modernizację i inwestycje w elektrociepłowni – mówi Mariusz Michałek, dyrektor krakowskiej elektrociepłowni PGE Energia Ciepła.

– Umowa zrównoważonego rozwoju, współpraca przy opracowaniu mapy ciepła dla Krakowa, czy w ramach projektu Energy Lab – to tylko wybrane projekty, które przekładają się na realne efekty tej współpracy – dodaje.

Różne projekty w ramach współpracy

Pracownicy krakowskiej elektrociepłowni biorą udział m.in. w projekcie „Mapy ciepła”. Mapa ciepła pozwala zarówno dystrybutorowi, jak i producentom ciepła zaplanowanie inwestycji w taki sposób, by dostosować je do przyszłych potrzeb mieszkańców Krakowa.

Z kolei projekt „Energy Lab” jest realizowany w ramach umowy na monitoring mediów w miejskich budynkach użyteczności publicznej. Oprócz generowania kwartalnych raportów dla ponad 600 obiektów i przeprowadzenia diagnoz energetycznych, zrealizowano również szkolenie dla osób zarządzających budynkami użyteczności publicznej oraz przekazano raport dotyczący rekomendacji rozwoju systemu monitorowania mediów.

Remonty, modernizacje i nowe inwestycje

Prowadzone prace remontowe w krakowskiej elektrociepłowni mają na celu z jednej strony zapewnić niezawodność urządzeń produkcyjnych w sezonie grzewczym, a z drugiej komfort termiczny mieszkańcom Krakowa w każdych warunkach pogodowych. Prowadzone prace przystosowują również urządzenia do wymagań najnowszych norm środowiskowych – BREF/BAT, które zaczną obowiązywać w 2021 r.

W ubiegłym roku mieszkańcy Krakowa mogli na bieżąco obserwować postępy prac na najwyższej budowli Krakowa – kominie rozruchowym o wysokości 260m, który zyskał nową powłokę malarską, wymieniona została również konstrukcja stalowa podestów i zamontowane zostało nowe oświetlenie przeszkodowe.

Osoby odwiedzające w ubiegłym roku elektrociepłownię podczas Dnia Otwartego, czy podczas wydarzenia „Zajrzyj do Huty” zauważyły również demontaż i montaż nowej elewacji na budynku bloków energetycznych. To był tylko jeden z elementów prac mających na celu zwiększenie bezpieczeństwa oraz zwiększenie energochłonności budynku bloków energetycznych, w których wytwarzane jest ciepło i energia elektryczna. W sumie wymieniono 4 tysiące mkw elewacji – jest to powierzchnia odpowiadająca około 9,5 boiskom do siatkówki.

W krakowskiej elektrociepłowni zainstalowane są cztery bloki energetyczne. W 2019 r. wykonano szereg prac począwszy od diagnostyki poszczególnych kotłów, po remont kapitalny jednego z nich.

Co w 2020?

W tym roku, oprócz remontów i przeglądów prowadzonych corocznie, planowany jest remont kapitalny kolejnych dwóch bloków energetycznych oraz remont budowlany chłodni kominowej.

Remont będzie obejmował m.in. konstrukcje wsporczą chłodni (czyli konstrukcję na której umieszczony jest widziany z daleka betonowy kołnierz), wodorozdział  (czyli urządzenia dzięki którym woda w chłodni paruje) oraz stalową galerię na koronie chłodni. Ponadto planowana jest również realizacja kilku projektów dostosowujących urządzenia elektrociepłowni do spełnienia nowych wymagań BREF/BAT, w tym m.in.: modernizacja elektrofiltrów na dwóch blokach energetycznych, dołożenie kolejnej warstwy katalizatora na instalacji odazotowania spalin, zabudowę półki sitowej w absorberze instalacji odsiarczania, modernizacji instalacji oczyszczania ścieków, rozbudowy instalacji monitoringu emisji do powietrza, a także modernizacja i doposażenie laboratorium chemicznego.

Czytaj wiadomości ze swojej dzielnicy:

Czyżyny
comments powered by Disqus

Najnowsze wiadomości

Wczytaj więcej

Mieszkanie

Biurowce i galerie

Korporacje

Praca

Przedsiębiorczość

Start-up