"Studia to gwarancja pracy w zawodzie". Dni otwarte WIL Politechniki Krakowskiej

fot. KRZYSZTOF KALINOWSKI / LOVEKRAKÓW.PL

W środę, 11 kwietnia, na terenie kampusu głównego Politechniki Krakowskiej odbył się dzień otwarty Wydziału Inżynierii Lądowej. W trakcie wydarzenia można było zapoznać się z ofertą kształcenia, odwiedzić laboratoria wydziału, a także spotkać się ze studentami. Okazuje się, że ich aktywność odbiega daleko od tradycyjnych obowiązków na uczelni.

Gwarancja pracy na starcie?

Wydział Inżynierii Lądowej Politechniki Krakowskiej oferuje studia na trzech kierunkach: budownictwo (oferowane również w języku angielskim), transport oraz gospodarka przestrzenna. To jeden z trzech największych wydziałów budownictwa w Polsce.

Jak wynika z badań przeprowadzonych przez pracowników naukowych Politechniki Krakowskiej, absolwenci krakowskiej uczelni otrzymują gwarancję pracy w swoim zawodzie. – Według statystyk aż dziewięćdziesiąt procent naszych absolwentów znajduje zatrudnienie kilka miesięcy po zakończeniu studiów. Natomiast sześćdziesiąt procent pracuje już na etapie studiów łącząc obowiązki zawodowe z działalnością na uczelni – podkreśla Marek Bauer, prodziekan Wydziału Inżynierii Lądowej.

Kolejne dane przedstawione przez władze wydziału, mówią o tym, że absolwenci Politechniki Krakowskiej na pierwszym etapie swojej kariery zawodowej zarabiają od 4 do 5 tys. złotych miesięcznie. Wielu z nich przekracza ten próg już w pierwszym miejscu zatrudnienia.

Zaawansowane programy badawcze

Okazuje się, że studenci Politechniki Krakowskiej zdobywają doświadczenie głównie poprzez działalność w kołach naukowych. Na Wydziale Inżynierii Lądowej działa obecnie piętnaście takich grup. Zajmują się one m.in. organizacją konferencji, seminariów, paneli dyskusyjnych, a także wdrażaniem w życie zaawansowanych programów badawczych. W 2016 roku studenci Politechniki byli odpowiedzialni za przeprowadzenie analizy transportowej w trakcie Światowych Dni Młodzieży. Natomiast członkowie Koła Naukowego Systemów Komunikacyjnych realizują studium dla Miechowa, analizując zagospodarowanie przestrzeni na rynku transportowym. Są również odpowiedzialni za projekt zagospodarowania Kazimierza i wdrożenia nowych buspasów w Krakowie.

– W czasie święta naszego wydziału każde koło prezentuje swoją działalność i obszar zainteresowań badawczych – mówią Bartłomiej Morga i Michał Nowak, studenci transportu i przedstawiciele Koła Naukowego TILOG. – Chcemy pokazać, że działalność w kole to nie tylko praca naukowa, ale również wyjazdy na konferencje czy wycieczki. W przyszłym tygodniu będziemy uczestniczyli w konferencji dotyczącej logistyki, transportu kolejowego i lotniczego, która odbywa się w Rosji.

Członkowie Koła Naukowego TILOG już na etapie studiów znajdują pracę w zawodzie. – Nasi koledzy obejmują posady specjalistów w PKP Intercity czy PKP PLK – dodają Bartłomiej i Michał.

comments powered by Disqus

Najnowsze wiadomości

Wczytaj więcej

Mieszkanie

Biurowce i galerie

Korporacje

Praca

Przedsiębiorczość

Start-up