Uczelnie stawiają na umiędzynarodowienie

fot. Krzysztof Kalinowski/LoveKraków.pl

Chociaż nie ma jeszcze oficjalnych danych dotyczących liczby studentów, którzy ukończyli ubiegły rok akademicki, widać wyraźnie, że uczelnie coraz mocniej zwracają się w kierunku uczniów z zagranicy. Programy wsparcia, wymiany i akcje promocyjne przyczyniają się do coraz większego umiędzynarodowienia rodzimych uczelni.

Liczba studentów na małopolskich uczelniach zmniejsza się. Jeszcze w roku akademickim 2014/2015 w 31 szkołach wyższych uczyło się ponad 182 tysiące studentów. Rok później było to już 175,6 tys. studentów, z czego 7345 to cudzoziemcy.

Jak podaje Uniwersytet Jagielloński, w minionym roku akademickim na najstarszej polskiej uczelni kształciło się ponad 43 tysiące osób. Jaki będzie przyszły rok? – Na ten moment przyjęliśmy na studia 642 osoby bez polskiego obywatelstwa, ale rekrutacja wciąż trwa. Szacujemy, że finalnie będzie to ok. 850 osób – mówi Adam Koprowski z biura prasowego Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Na wszystkich stopniach studiów uczyło się łącznie 4949 obcokrajowców. Najbardziej popularne kierunki, z których przybyli do Polski to Ukraina (1195), Norwegia (414), USA (342), Niemcy(327), Hiszpania (305), Francja (238), Włochy (231), Białoruś (223), Turcja (145), Czechy (112). UJ nie ukrywa, że ważnym kierunkiem rozwoju jest umiędzynarodowienie uczelni.

– Współpraca międzynarodowa najstarszej polskiej Alma Mater opiewa aktualnie na 230 porozumień o współpracy bilateralnej na wymianę kadry oraz studentów ze 198 uczelniami z 53 krajów. UJ swoim studentom od początku daje możliwość studiowania zarówno w języku polskim, jak i w języku obcym, przygotowując się do międzynarodowej kariery – wyjaśnia Koprowski.

Uczelnia daje także możliwość wyboru kilkudziesięciu programów prowadzonych w językach obcych. UJ należy także do programów wymiany studenckiej między innymi takich jak Erasmus+ czy SYLFF.

Obcokrajowcy wybierają AGH

Ponad 28 tysięcy studentów uczyło się w ubiegłym roku w murach Akademii Górniczo-Hutniczej. 955 z nich to obcokrajowcy, głównie obywatele Ukrainy, Wietnamu, Białorusi, Mongolii, Angoli i Albanii.

– W roku 2016 zwiększyła się liczba studentów przyjeżdżających w ramach programów wymian międzynarodowych (tj. Erasmus+, SMILE, CEEPUS), jak i w ramach współpracy opartej na umowach m.in. z takimi podmiotami jak: Shibaura Institute of Technology, Hokkaido University, Nagoya Institute of Technology – przyznaje Anna Żmuda-Muszyńska, rzecznik AGH.

W obsłudze i kształceniu obcokrajowców pomaga Centrum Studentów Zagranicznych. – Centrum odpowiedzialne jest między innymi za komunikację z kandydatem, proces kwalifikacji na studia, bieżącą obsługę studenta zagranicznego czy zagraniczną promocję oferty kształcenia AGH. Pracownicy Centrum biorą regularnie udział w szkoleniach i seminariach dotyczących np. uznawalności zagranicznych dokumentów, umiędzynarodowienia. Współpracują również z organizacjami działającymi na rzecz integracji cudzoziemców – tłumaczy.

Uczelnia stawia także na targi międzynarodowe m.in. w ramach kampanii organizowanych przez MNiSW „Ready, Study, Go! Poland” i Fundację Perspektywy „Study in Poland”. – Mury AGH odwiedziło w zeszłym roku kilka zagranicznych grup zainteresowanych studiami. Gościliśmy m.in. studentów z Indii, Holandii, studentów i profesorów Shibaura University z Japonii, jak również maturzystów i ich rodziców z Ukrainy – mówi rzecznik.

Ukraińcy zainteresowani turystyką

Biorąc pod uwagę wszystkie typy studiów, z oferty dydaktycznej Uniwersytetu Pedagogicznego korzystało w ubiegłym roku 18 tysięcy osób. Od przyszłego roku zgodnie z zaleceniami Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego liczba studiujących dostosowana  zostanie do zasad nowego algorytmu, tak by na jednego  pracownika naukowego przypadało 12 studentów.

Uczelnia również dostrzega duże zainteresowanie ze strony obcokrajowców, zwłaszcza z Ukrainy. – Na naszą uczelnię trafiają w dużej mierze studenci, których rodziny mają polskie pochodzenie. Pierwsze wyniki rekrutacji na nowy rok akademicki 2017/2018 wskazują, że najwięcej  studentów pochodzenia ukraińskiego aplikowało na turystykę i rekreację – mówi Dorota Rojek, rzecznik prasowy Uniwersytetu Pedagogicznego.

Sympozja i staże

8445 studentów, z czego 194 obcokrajowców – to ubiegłoroczny wynik Uniwersytetu Rolniczego. –  Najwięcej mieliśmy studentów z Ukrainy 51 osób, z Kazachstanu 39 osób, z Hiszpanii 24 osoby i 12 z Niemiec. Spodziewamy się zwiększenia liczby studentów zagranicznych na poziomie około 30%  – mówi Izabella Majewska, rzecznik uczelni.

Współpraca międzynarodowa Uniwersytetu Rolniczego prowadzona jest  w oparciu o zapisy w porozumieniach dwustronnych zawartych z wieloma ośrodkami naukowymi za granicą. Partnerzy UR to przede wszystkim uczelnie oraz ośrodki naukowe z krajów sąsiednich, takich jak Czechy,  Słowacja, Ukraina, ale nie tylko.

– Uniwersytet Rolniczy stara się pozyskiwać nowych partnerów również z dalekich krajów takich jak Chiny, Kazachstan, Brazylia, Kolumbia. Nawiązywaniu kontaktów naukowych sprzyja liczne uczestnictwo kadry naukowej w sympozjach, konferencjach i seminariach na całym świecie. Corocznie na sympozja oraz staże naukowe wyjeżdża ponad 500 osób – informuje Izabella Majewska.

comments powered by Disqus

Najnowsze wiadomości

Wczytaj więcej

Mieszkanie

Biurowce i galerie

Korporacje

Praca

Przedsiębiorczość

Start-up