Umowa o dzieło – wszystko, co należy wiedzieć przed podpisaniem

Wykonawca dzieła otrzymuje wynagrodzenie netto, od którego odlicza się tylko zaliczkę na podatek dochodowy. W związku z tym, że nie opłaca składek na ubezpieczenie społeczne, nie ma prawa do płatnego zwolnienia chorobowego czy zasiłków. Podpowiadamy, z czym wiąże się praca na podstawie umowy o dzieło.

 

Umowa o dzieło – podstawa prawna

Umowy o dzieło zawiera się w oparciu o przepisy kodeksu cywilnego (art. 627-646). Ustawę można znaleźć w Internetowym Systemie Aktów Prawnych: http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU19640160093.

Forma zawarcia umowy jest dowolna – można zrobić to pisemnie lub ustnie. Ustalenia będą obowiązywać w każdym przypadku. Spisanie treści porozumienia na wypadek konfliktu stanowi dodatkowe zabezpieczenie dla obu stron. Tworząc dokument, należy zawrzeć w nim następujące informacje:

  • dane stron:

- imiona i nazwiska, daty urodzenia, imiona rodziców, adresy zamieszkania, numery dokumentów tożsamości, (opcjonalnie) numery pesel – w przypadku osób fizycznych, które nie prowadzą działalności gospodarczej;

- nazwa działalności, numer NIP – w przypadku osób prowadzących działalność gospodarczą,

- nazwa spółki, adres siedziby, numer wpis do KRS, osoby uprawnione do reprezentacji – w przypadku spółki;

  • opis przedmiotu zamówienia – im dokładniejszy, tym mniejsze problemy będziemy napotykać, dochodząc swoich roszczeń;
  • określenie terminu wykonania umowy;
  • ustalenie wysokości zaliczki na poczet wykonania dzieła.

 

Kiedy zawiera się umowę o dzieło?

Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia zamawiającemu dzieła w określonym terminie. W zamian otrzymuje wynagrodzenie, którego wysokość jest ustalona w umowie. W przypadku umowy o dzieło płaci się nie za pracę, ale za określone rezultaty. Taki rodzaj porozumienia zawiera się np. wtedy, gdy zamawiający zleca specjaliście wykonanie projektu domu, strony internetowej itd. Wykonawca bierze odpowiedzialność za efekty swojej pracy. Zamawiający ma prawo złożyć reklamację i domagać się naprawienia usterek.

Obu stronom przysługuje prawo odstąpienia od umowy. Zamawiający może to zrobić aż do ukończenia dzieła, ale musi wypłacić wynagrodzenie. Ma prawo odliczyć od konkretnej sumy to, co wykonawca zaoszczędził. Przyjmujący zamówienie także może odstąpić od umowy, ale tylko w określonych okolicznościach. Takie prawo przysługuje mu np. wtedy, gdy zamawiający nie współdziała podczas tworzenia dzieła.      

 

Zarobki wykonawcy dzieła

Umowa o dzieło nie stanowi tytułu do ubezpieczenia społecznego i zdrowotnego. Wykonywanie pracy wyłącznie na tej podstawie nie uprawnia do korzystania ze świadczeń medycznych finansowanych z budżetu. Nie nabywamy także prawa do zasiłków. Opłacamy tylko zaliczkę na podatek dochodowy, dzięki czemu otrzymujemy stosunkowo wysokie wynagrodzenie. Dla kogoś, kto posiada inne tytuły do ubezpieczeń, praca na podstawie umowy o dzieło stanowi szansę na uzyskanie stosunkowo wysokiego wynagrodzenia w porównaniu z innymi umowami. Aby obliczyć jego wysokość, można skorzystać z kalkulatora Pracuj.pl.

 

 

 

 

comments powered by Disqus