UOKiK przygląda się gigantom. Chodzi o m.in. frytki

fot. pixabay.com

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów wszczął postępowanie wyjaśniające w sprawie podejrzeń o nieuczciwe praktyki szeregu firm produkujących frytki czy chipsy.

Cień podejrzeń o nieuczciwe praktyki padł na takie firmy, jak Farm Frites Poland, Frito Lay Poland, Iglotex, Intersnack Poland, McCain Poland i The Lorenz Bahlsen Snack-World.

–  Otrzymaliśmy sygnały, że producenci frytek i popularnych przekąsek, wykorzystując silniejszą pozycję rynkową, mogli jednostronnie narzucać rolnikom nieuczciwe warunki współpracy – mówi prezes UOKiK-u Tomasz Chróstny.

– Chcemy sprawdzić te praktyki. Relacje handlowe na rynku rolno-spożywczym powinny opierać się na rzetelnych zasadach. Praktyki sprzeczne z dobrymi obyczajami i naruszające istotne interesy słabszych uczestników rynku będą przez nas konsekwentnie zwalczane – podkreśla Tomasz Chróstny.

Urząd sprawdzi teraz, czy prawa i obowiązki były równomiernie rozłożone między obie strony. Chodzi o warunki dostaw i ustalania wynagrodzenia dla rolników czy kar umownych.

Jak podkreśla UOKiK, postępowanie wyjaśniające prowadzone jest w sprawie, a nie przeciwko konkretnemu przedsiębiorcy. Jeżeli potwierdzą się podejrzenia, prezes urzędu będzie mógł postawić zarzuty firmom, którym ostatecznie może grozić kara do 3% rocznego obrotu.

Pełna współpraca

Zwróciliśmy się do dwóch firm z listy, co do której występują podejrzenia. Obie deklarują chęć współpracy i wyjaśnienia sytuacji.

– Firma Frito-Lay działa zawsze zgodnie z obowiązującym prawem i w przypadku zapytań ze strony organów państwowych udziela szczegółowych informacji – mówi Julian Krzyżanowski, przedstawiciel Pepsico, do której należy firma.

– W prowadzonej działalności Frito-Lay kieruje się etycznymi praktykami biznesowymi. Przestrzegając zasad Globalnego Kodeksu Postępowania odnosimy się do naszych partnerów uczciwie, szczerze i z szacunkiem, jednocześnie przestrzegając wszystkich przepisów prawa obowiązujących w miejscach, gdzie prowadzimy działalność. Zobowiązujemy także naszych dostawców do przestrzegania takich samych standardów uczciwości, jak te, których my przestrzegamy – deklaruje.

Podobne stanowisko przedstawia The Lorenz Bahlsen Snack-World. – Informujemy, że otrzymaliśmy oficjalne pismo od Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, zawierające pytania dotyczące współpracy firmy The Lorenz Bahlsen Snack-World z dostawcami surowców rolnych – poinformowała firma.

Spółka deklaruje pełną współpracę na każdym etapie postępowania. – Przygotowaliśmy odpowiedź, która zostanie dostarczona w wymaganym przez UOKiK terminie – czytamy w mailu przesłanym do naszej redakcji.

– Cenimy sobie relacje z naszymi dostawcami i rozwijamy je w oparciu o zasady równego traktowania – podkreśla firma.