W samym Krakowie 130 tys. użytkowników może skorzystać z nowego prawa

To m. in. mieszkańcy bloków mogą zyskać na nowym prawie

Od początku roku zmieni się prawo odnośnie wieczystego użytkowania. To efekt przyjętej przez Sejm w lipcu ustawy. Rozwiązania dotyczą blisko 130 tysięcy użytkowników nieruchomości w Krakowie.

– Od nowego roku 2,5 mln Polaków, którzy są właścicielami swojego mieszkania i domu, a jednocześnie użytkownikami gruntu związanego z tym mieszkaniem, staną się właścicielem domu, mieszkania i gruntu, który jest z tym mieszkaniem związany – mówił Artur Soboń, wiceminister inwestycji i rozwoju.

Sekretarz stanu dodaje, że nowelizacja ma kluczowe znaczenie z punktu widzenia stabilizacji stosunków własnościowych. – Użytkowanie wieczyste to relikt poprzedniej epoki i chcemy się z nim rozstać – podkreślał Artur Soboń.

Opłata przez 20 lat

Właściciel np. krakowskiego mieszkania, który będzie chciał skorzystać z nowych rozwiązań prawnych, nie otrzyma fragmentu ziemi za darmo. Będzie musiał wnosić przez 20 lat tzw. opłatę przekształceniową. Co roku (płatne do 31 marca) na konto miasta będzie zobowiązany wpłacać stawkę, którą do tej pory płacił za użytkowanie wieczyste.

Jednak opłatę da się znacząco obniżyć. Jak wynika z ustawy, jeśli dana osoba w roku, w którym nastąpiło przekształcenie prawa użytkowania wieczystego, będzie chciała zapłacić 20 rat, to otrzyma bonifikatę wynoszącą aż 60 procent.

Co roku ta bonifikata ulega zmniejszeniu o 10 proc. Na ostatnią bonifikatę będzie można liczyć w szóstym roku od przekształcenia prawa użytkowania wieczystego. Upust wyniesie wówczas 10 proc. Przepisy ustawy mówiące o bonifikatach dotyczą jednak gruntów, których właścicielem był Skarb Państwa. W przypadku gruntów należących do samorządów – to one zadecydują, czy będą udzielać bonifikat i w jakiej wysokości.

W Krakowie aż 130 tys. użytkowników

Nowelizacja prawa dotyczy sporej części mieszkańców Krakowa. Jak informuje Marta Witkowicz z Wydziału Skarbu Urzędu Miasta Krakowa, urzędnicy spodziewają się aż 130 tysięcy wniosków. – W chwili obecnej poddawane są analizie wszystkie nieruchomości oddane w użytkowanie wieczyste na cele mieszkaniowe pod kątem spełnienia warunków przekształcenia tego prawa w prawo własności – zaznacza dyrektorka.

Co trzeba zrobić, by stać się właścicielem?

Nowe przepisy eliminują dotychczasową skomplikowaną procedurę przekształceniową. Po 1 stycznia 2019 roku właściciel mieszkania, czy domu jednorodzinnego, otrzyma zaświadczenie, wydane przez właściwe organy (w Krakowie będzie to Urząd Miasta Krakowa).

W zaświadczeniu przyszły właściciel otrzyma potwierdzenie, że użytkowanie wieczyste zostaje przekształcone we własność gruntu i zostanie poinformowany o konieczności wnoszenia opłat rocznych. Zaświadczenie to będzie jedynym dokumentem, na podstawie którego sąd w księgach wieczystych zamieni użytkowanie wieczyste na własność. Odbędzie się to bez żadnej opłaty sądowej.

comments powered by Disqus

Najnowsze wiadomości

Wczytaj więcej

Mieszkanie

Biurowce i galerie

Korporacje

Praca

Przedsiębiorczość

Start-up