Wsparcie dla firm w regionie

Wsparcie początkujących przedsiębiorców i bezrobotnych, udostępnianie powierzchni produkcyjnej, czy też logistycznej, pożyczki na rozwój i profesjonalne doradztwo biznesowe – tym zajmuje się Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego.

Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego prowadzi działalność od 26 lat. W tym czasie agencja pomogła zaistnieć ponad 3200 firmom w regionie. Spółka udzieliła 184 miliony atrakcyjnych pożyczek i przekazała 120 milionów na wspieranie aktywności zawodowej i tworzenie nowych firm.

Wynajem powierzchni

Jedną z metod wspierania przedsiębiorców jest udostępnianie powierzchni przez małopolską agencję, w której posiadaniu znajduje się 50 ha nieruchomości na terenie Krakowa. To przede wszystkim Business Park Nad Drwiną, gdzie dla działających tam firm są dostępne parkingi, place manewrowe, miejsca rozładunku towarów i duże obiekty magazynowo-produkcyjne oraz biura.

Business Park Nad Drwiną to miejsce przeznaczone dla firm transportowych, logistycznych, produkcji i przemysłu. Kompleks jest zlokalizowany w bezpośrednim sąsiedztwie Urzędu Celnego (200 m od wschodniej obwodnicy Krakowa).

Drugie miejsce, które MARR udostępnia przedsiębiorcom to ponad 25 ha nieruchomości przy ul. Zakopiańskiej, w całości zagospodarowane obiektami handlowo-usługowymi. Działa tam m.in. centrum handlowe Zakopianka.

Dobry start

Początkujący przedsiębiorcy mogą zwrócić się do Małopolskiej Agencji Rozwoju Regionalnego o „pożyczkę na start”. Nawet o pół miliona złotych mogą ubiegać się osoby rozpoczynające prowadzenie działalności gospodarczej. Okres spłaty takiej pożyczki wynosi do pięciu lat, a oprocentowanie to blisko sześć procent w skali roku. Przy realizacji tej formy zobowiązania wymaga się 20 procent wkładu własnego.

Firmy, które już działają na rynku, ale nie dłużej niż dwa lata, mogą ubiegać się o nieco większą pożyczkę, nawet do 900 tys. złotych. Okres spłaty w tym przypadku się wydłuża do siedmiu lat, oprocentowanie natomiast wynosi od 1,87 do 5,87 proc. w zależności od rodzaju prowadzonej działalności. Tutaj nie wymaga się wkładu własnego.

Równie konkurencyjne oferty wsparcia finansowego MARR stworzył dla firm z sektora małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP) działających co najmniej kilka lat na rynku. Z tego rodzaju finansowania mogą również skorzystać organizacje pozarządowe oraz przedsiębiorcy i samorządy na rewitalizacje budynków mieszkalnych i użyteczności publicznej.

Doradztwo biznesowe

Ważną dziedziną działalności Małopolskiej Agencji Rozwoju Regionalnego jest wsparcie merytoryczne w zakresie przygotowania biznesplanów, analiz finansowych, studiów wykonalności. Agencja doradza również przedsiębiorcom, jak profesjonalnie zarządzać firmą, optymalizować koszty, wdrażać nowoczesne rozwiązania, czy pozyskiwać kapitał dla nowych inwestycji.

MARR udostępnia granty na usługi doradcze o charakterze prorozwojowym w wysokości 20 tys. złotych. To projekt „bony sukcesu”, w ramach którego agencja oferuje doradztwo dotyczące monitorowania i prognozowania trendów rynkowych, zastosowania technologii informatycznych, wdrażania systemów zaradzania jakością, uzyskiwania certyfikatów zgodności czy ochrony własności intelektualnej.

Innym ważną specjalizacją małopolskiej agencji jest kształcenie kadry pracowniczej czy menadżerskiej. Mowa tu o podnoszeniu kwalifikacji i kompetencji zarówno przedsiębiorców, jak i pracowników.

Ponadto MARR ułatwia zdobycie pracy osobom bezrobotnym i pomaga im wrócić na rynek pracy, tym samym zapewniając staże, szkolenia i doradztwo np. z zakresu technologii informacyjno-komunikacyjnych (ICT).

comments powered by Disqus

Najnowsze wiadomości

Wczytaj więcej

Mieszkanie

Biurowce i galerie

Korporacje

Praca

Przedsiębiorczość

Start-up