Zapewnienie bezpieczeństwa to obowiązek zarządcy budynku

fot. LoveKraków.pl

Zima, która zawitała do Krakowa to bardzo gorący czas dla zarządców i administratorów budynków. Ich obowiązkiem jest zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańcom oraz osobom, które przebywają na terenie nieruchomości. Za niewywiązywanie się ze swoich obowiązków grożą wysokie kary.

Obowiązki postawione przed zarządcami nieruchomości określają dwie ustawy, w których mowa jest o ich odpowiedzialności w razie występowania czynników zewnętrznych odziałujących na obiekt np. w czasie intensywnych opadów atmosferycznych. Znajduje się tam również zapis o utrzymaniu obiektu w czystości i porządku. Chodzi m.in. o uprzątnięcie błota czy śniegu na chodniku przylegającym do posesji. Wyjątek stanowią chodniki, na których dopuszczony jest płatny postój lub parkowanie samochodów.

Wiele zagrożeń

Przepisy należy interpretować również w przypadku dachu czy elewacji budynku. – Zalegający na dachu lub przylepiony do elewacji śnieg i zwisające z niego lodowe sople mogą ponadto stworzyć zagrożenie dla mieszkańców i osób znajdujących się w bezpośrednim pobliżu budynku – zwraca uwagę Mariusz Łubiński, prezes firmy Admus.

Jego zdaniem poziom świadomości zarządców budynków co do obowiązków na ogół jest wysoki. Szczególnie w przypadku osób licencjonowanych przez Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa. Sprawy często mają się inaczej, gdy obiekt należy do wspólnot.

– Licencjonowani zarządcy nie mogą pozwolić sobie na zaniedbania związane z zapewnieniem bezpieczeństwa. Zarządy wspólnot z kolei często kierują się przede wszystkim stawką, a nie kwestiami bezpieczeństwa. Często nie zdają sobie oni sprawy, że jakiekolwiek zaniedbania mogą mieć wpływ na zdrowie i życie nie tylko osób przebywających na terenie obiektu, ale również samych mieszkańców – tłumaczy Łubiński.

Wysokie kary

Na zarządców i administratorów niewywiązujących się ze swoich obowiązków czekają wysokie kary. Za nieodśnieżenie chodnika można zostać ukaranym grzywną w wysokości do 1500 złotych lub naganą. W przypadku zaniedbania odśnieżania dachu grzywny wynoszą od 20 do 5000 złotych.

Dodatkowo poszkodowany w wyniku zaniedbań w odśnieżaniu może dochodzi winy u osoby lub podmiotu odpowiedzialnego za odśnieżanie. Może to skutkować nawet wypłacaniem rent pokrzywdzonemu.

comments powered by Disqus

Najnowsze wiadomości

Wczytaj więcej

Mieszkanie

Biurowce i galerie

Korporacje

Praca

Przedsiębiorczość

Start-up